Browsing All Posts filed under »Folkdomstol«

Svenska Folkdomstolens domslut om covidsvindeln börjar nu publiceras

november 24, 2021

0

Anklagelsepunkter mot enskilda makthavare, beslutsfattare och aktörer i Sverige gällande olaglig Covidutövning och brott mot svensk befolkning och samhälle framförda i Folkdomstolen. Över 15000 deltagare har kommenterat och bidragit med innehåll i en röstprocess från 29 juli t o m 28 oktober 2021 som publicerats på Värna Svea 29 oktober 2021. Detta är en opinionsbildande […]

Svenska Folkdomstolen har bedömt vilka som bär skuld till olaglig vaccinering av unga och folkmord på äldre.

oktober 24, 2021

0

Svenska Folkdomstolen Anklagelse punkt § 5.3 Vetenskapliga studier och barnläkares dokumentationer visar att barn och ungdom i princip inte drabbas alls av covid19smitta eller covid19sjukdom och inte heller medverkar till att smitta andra. Mot denna bakgrund blir covid19vaccinering inte bara felaktig utan orimlig och skadlig. Det visar sig att de personer som varit smittade eller […]

”Facebook förrädare av demokratin!”

oktober 4, 2021

2

Facebook är förrädare av demokratin, menar visselblåsaren Frances Haugen som under söndagen den 3 oktober 2021 erkände sig vara källan till den stora dataläckan från företaget den senaste tiden rapporterar Dagens PS Länk Tidigare har Eva Råbergs sista inlägg på Facebook fått stor spridning. Hennes missnöje mot det sociala nätverket har legat och pyrt länge: […]

Svenska Folkdomstolen anklagar!

september 2, 2021

4

Svenska Folkdomstolen är ett projekt som syftar till att ge rättvisan folkets röst. Du uppmanas att gå in och ta del av hela anklagelseakten och medverka med din röst i samtliga fall. Följande är idag 2 september tillagda: §6.6 Matti Sällberg professor på Karolinska institutet, styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken agerar som vaccinlobbyist på TV och […]