Browsing All Posts filed under »Riksrevisionen«

Riksrevisionen har förlorat etiken som är grunden för dess verksamhet

juli 21, 2016

2

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som utses av riksdagen. Riksrevisorerna utses för sju år och kan inte väljas om. Riksrevisor avgår efter DN:s granskning DN rapporterar 2016-07-08, efter sin granskning av riksrevisionen, att riksrevisor Susanne Ackum har missbrukat sin ställning. Hon har styrt rekrytering av sina egna vänner och hon har låtit utomstående påverka Riksrevisionens […]