Browsing All Posts filed under »Sjukvård«

Kontrollen över vår hälsa

augusti 3, 2016

1

Hälsa är väl det vi anser viktigast av allt. Därför är också allt som påverkar hälsan angelägna områden. Det finns olika sätt att se på hur och varför sjukdom utvecklas och hur den sedan ska behandlas. I många länder i världen finns fortfarande ett öppet synsätt på olika behandlingsmetoder och det finns i Sverige inskrivet […]

Cancerfondens misslyckande en kassako

december 5, 2015

1

Cancerfonden har misslyckats när det gäller målsättningen att få ned antalet cancersjuka. Å andra sidan har man lyckats storartat när det gäller välgörenhetsgalor och insamling av pengar. Allt fler ställer dock frågan: Vart går pengarna? Enligt socialstyrelsens statistik 2013 insjuknade 61 297 nya fall av cancer i Sverige. Korta fakta: Dödsorsaker Eftersom Socialstyrelsen tycks missa […]

Dr Ursula Flatters får Humanism & Kunskaps Diplom

november 22, 2015

0

Ursula Flatters är utbildningschef och läkare vid Vidarkliniken, ett antroposofiskt sjukhus i Järna. Hon är även styrelsemedlem i Vidarstiftelsen. Flatters var en av grundarna av Vidarkliniken år 1985. Trots utskick till alla media får Humanism & Kunskaps utmärkelse av Ursula Flatters ingen spridning i gammelmedia. Ursula Flatters tilldelas Humanism & Kunskaps Diplom 2015 Ursula Flatters […]

Ett sjukt barns missvård rör upp i Dr.Phil

juni 4, 2015

0

Den tragiska historien om 15 åriga Justina Pelletier som i praktiken kidnappats och misshandlats på Boston Children Hospital avslöjades i Dr. Phil. Historiens alla makabra detaljer visar hur läkares och myndigheters förvridna prestige kan gå före barnets och familjens väl. Med anledning av projekt helandevård så är detta ett tydligt exempel på när skolmedicin och […]

Ödesval och populism

juli 28, 2014

1

Vi står inför ett kommande val då politiker ska tillsättas för att inte bara lösa problem utan att också presentera visioner inför framtiden. Vi står sannolikt inför ett ödesval vilket gör beslutet än svårare. Med en mångfald av problem inte bara i vårt samhälle utan i Europa och världen blir det omöjligt att följa med […]

Demokrati utvecklas genom deltagande

april 4, 2013

0

Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion från kommunen anslöt jag mig till C […]

”Sverige lockat att köpa Tamiflu”. Vi har betalat 260 milj kr för ”aspirin”

mars 20, 2013

5

På SVT Text TV 20 mars 2013 kan vi denna dag ta del av kritik mot läkemedelsindustrin och svenska myndigheters grova misstag när det rör smittskydd. Sverige och en rad andra länder har lockats att köpa in stora mängder av influensamedicinen Tamiflu. Det är i praktiken verkningslöst. Det menar forskare som säger att medicinen inte […]