Browsing All Posts filed under »Sjukvård«

Ödesval och populism

juli 28, 2014

1

Vi står inför ett kommande val då politiker ska tillsättas för att inte bara lösa problem utan att också presentera visioner inför framtiden. Vi står sannolikt inför ett ödesval vilket gör beslutet än svårare. Med en mångfald av problem inte bara i vårt samhälle utan i Europa och världen blir det omöjligt att följa med […]

Demokrati utvecklas genom deltagande

april 4, 2013

0

Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion från kommunen anslöt jag mig till C […]

”Sverige lockat att köpa Tamiflu”. Vi har betalat 260 milj kr för ”aspirin”

mars 20, 2013

7

På SVT Text TV 20 mars 2013 kan vi denna dag ta del av kritik mot läkemedelsindustrin och svenska myndigheters grova misstag när det rör smittskydd. Sverige och en rad andra länder har lockats att köpa in stora mängder av influensamedicinen Tamiflu. Det är i praktiken verkningslöst. Det menar forskare som säger att medicinen inte […]

Centerns kris öppnar dörren för en ny politisk aktör?

augusti 19, 2012

4

Centerns själ snart ett minne blott, öppnar det för ett nytt parti? Centern, gamla Bondeförbundet som bildades för att ta till vara på böndernas intresse har idag i praktiken övergivit det uppdraget. Man blev på 70-talet ett miljöparti som sedan gick vilse på Stureplan. Man vek alltmer åt höger lämnade landsbygden, passerade Moderaterna på sin […]

Sveriges Radio fortsätter propagera om svininfluensan

juni 26, 2012

3

Sveriges Radio fortsätter sprida propaganda om svinfluensan och kallar den helt missvisande en pandemi. Naturligtvis använder man braskande rubriker: Svininfluensan dödligare än man trott Rubriken borde ha varit: Svinfluensa ofarligare än säsonginfluensa! En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Det […]

En indvidorienterad politik som manglat individen

april 8, 2012

1

Alliansens politik att konkurrensutsätta all verksamhet har förvisso givit mångfald men också lett till utarmning inom i stort sett alla områden. Äldreomsorgen har blivit en tummelplats för riskkapitalister. Man ger  bonusar till chefer som håller nere kostnader genom att väga blöjor. Statens och samhällets pengar hamnar hos några få som gör mycket grova pengar på […]

Ta från de fattiga ge till de rika

november 10, 2011

1

Att konkurrensutsätta all verksamhet har förvisso givit mångfald men också lett till utarmning inom i stort sett alla områden. När vi nu ser hur äldreomsorgen blivit en tummelplats för riskkapitalister som medverkar till bonusar till chefer som håller nere kostnader, så inser vi att inte bara äldre drabbas. Statens och samhällets pengar hamnar hos några […]