Browsing All Posts filed under »Vision«

Folkrörelsens och mediernas förlorade fäste

mars 16, 2017

2

Jag är tacksam för de socialdemokrater som på 1930- och 1950-talen med visioner och handlingskraft byggde ”Den svenska modellen”. TEXT: Börje Peratt Foto: Regeringen Löfven, Wikicommons Visioner som gav en skola för alla med en filosofi om att lära ut kritisk tänkande för att eleverna ska bilda sig sina uppfattningar grundade på fakta och förnuft. […]

Demokrati utvecklas genom deltagande

april 4, 2013

0

Ofta då man engagerar sig politiskt är det någon händelse som utlöser. I mitt fall var det en skogsväg som förband två delar i en kommun och på den hade kvinnor blivit attackerade. Jag föreslog då att man skulle dra en ny cykel/gångväg utefter landsvägen. Med utebliven reaktion från kommunen anslöt jag mig till C […]

Centerns fall

januari 1, 2013

1

Centerns nya ”idéprogram” har fått underrubriken ”en hållbar framtid” men i praktiken gräver man sin egen grav. Ja de som nu toppstyr detta gamla ärevördiga parti har förvandlat Centerns ursprung som är att förvalta jorden, till en  extremliberal sandlåda. Från att värna varandra är det nu istället  ”taförsigsamhet”, ”skit i andra och sköt dig själv”. […]

Frågeställningar för en ny politisk aktör

augusti 19, 2012

2

En ny politisk aktör bör diskutera följande frågor: – Överta övergivna grupper såsom bönderna och ge dem vad som krävs för att kunna tjäna pengar på sina jobb. Böndernas situation är ohållbar. – Tillväxtverkets fiasko visar att myndigheter som tillsätts av människor som roar sig med skattemedel inte gynnar vare sig hantverkarna eller småföretagare. Sådana […]