Browsing All posts tagged under »allemansrätt«

Våra fri och rättigheter kräver ansvar

september 18, 2008

0

Heliga principer skyddar både individens och människornas frihet. Till dessa heliga principer hör; upphovsrätten som grundlagsskyddar vem som skapat ett alster. Vi har yttrandefriheten som ger var och en rätt att hävda sin åsikt och sin synpunkt. Båda dessa rättigheter samverkar så att vi får ett öppet och fritt samhälle. När nu upphovsrätten urholkas och […]