Browsing All posts tagged under »demokrati«

Kapitalismen råder – kommunismen undertrycker

januari 13, 2014

5

Vänsterpartiets kongress driver fram den klassiska polemiken mellan kapitalism och kommunism. Naturligtvis blir det skällsord från de olika sidorna som kan uppfattas olika beroende på var man står ideologiskt. Alldeles oavsett ideologi så har det visat sig att båda riktningarna är pragmatiska. I det ena fallet handlar det om att driva företagsamhet så lönsamt att […]

Demokraterna – för ett medmänskligare samhälle

september 10, 2013

1

Demokraterna är ett nybildat parti som står på en värdegrund fastslagen i mänskliga rättigheter om frihet, jämlikhet och solidaritet. Här försvaras din rätt till livsåskådning, din rätt till ditt liv, till samvaro med andra och till mötesfrid. Här försvaras din rätt till att behandlas likvärdigt. Vi kan med sorg tillstå att svenska samhället har hamnat […]

Hålla isär politik och religion

april 15, 2013

2

Finns det skäl att hålla isär politik och religion. Ja av samma skäl som man bör hålla isär vetenskap från religion, politik från idrott, ideologi och skola. Ändå blandas de samman ständigt. Det man då bör klargöra är varför det är rimligt av etiska och moraliska skäl att hålla isär dessa olika samhälleliga områden. Är […]

Akrokrati – Slutet styre

oktober 18, 2012

3

Demokrati av grekiskans folkstyre betyder att folket ska ha insyn i för gruppen och landet viktiga frågor. Man ska dessutom ha rätt att påverka beslut antingen via ombud, representativ demokrati eller via direkta folkomröstningar. Allt detta är gott och väl om det inte vore för att samhället har grupper som med sina syften och mål […]