Browsing All posts tagged under »elitism«

Den misslyckade elitismen

april 22, 2013

1

Det som kännetecknar extremliberalismen är rättfärdigandet av en särskild sorts ”frihet”, den starkes rätt att ta för sig på andras bekostnad. Man ställer sig då frågan utifrån vilkas syften och mål. Leder strategin verkligen till avsett resultat eller blir det raka motsatsen? Finns det anledning att fundera över om konkurrensutsättning är gynnsamt på alla områden […]