Browsing All posts tagged under »EU«

Östersjön miljökatastrof EUs skuld.

augusti 19, 2018

0

Den annalkande miljökatastrofen i Östersjön på grund av tillväxten av den skadliga fågeln kinesisk mellanskarv är nu ett faktum och först nu uppmanas politikerna att ta itu med problematiken. Att rädda Östersjöns fisk är möjligen för sent och dessutom är handlingsförlamningen bland myndigheter och politiker nästintill total. En artikel 32 arter rödlistade, i Fiskejournalen av […]

Effekter av oansvarig migrationspolitik

oktober 30, 2017

0

Moderaternas statsminister Reinfeldt i par med Centerns Annie Lööf lade locket på när det gällde att diskutera migration. Dåvarande moderate minister Billström tillkännager nu att Reinfeldt helt sonika avfärdade sådan diskussion. Reinfeldt går emot Billström om invandring … statsminister Fredrik Reinfeldt [var] tydlig med att han inte håller med Tobias Billström vad det gäller åsikten […]

Nordiskt motstånd mot EU är starkt

augusti 7, 2016

0

Omkring 28 000 EU-medborgare tillfrågades i en undersökning 2016 om EU:s överhöghet. 51 procent av all dessa EU-medborgare ville att fler beslut ska fattas på EU-nivå medan 38 procent inte ville det. Nordiskt motstånd är påfallande starkt kring 63 %. Källa Europaportalen Norden, Sverige (64 %) Danmark och Finland (62 %) sticker ut som de […]

EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

juli 25, 2016

30

Den kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel. Även fågeln importerades av holländare under 15/1600-talet och fick spridning i Europa men kom att utrotas i Europa under 1800-talet sannolikt […]

Makteliters konspirationer mot folket?

april 28, 2016

0

Av och till förekommer (konspirations)-teorier om olika konstellationer av makteliter som påstås verkar för kontroll av jordens befolkning och dess tillgångar. Ibland kan detta beläggas då det finns dokumenterat. Det mest kända är ”jordens utvalda folk” fastslaget i bibeln. Men förekommer det liknande händelser även i modern tid? Jan Ola Gustafsson lade upp en text […]

EU visionen om det öppna samhället går mot sin undergång

december 25, 2015

0

EU visionen om det passbefriade öppna samhället har nu lett till ännu strängare krav på Id-kontroll än före EU. Förutom taggtrådsstängsel och stängda gränser i Europa riskerar vi inom Sverige se en mycket farlig utveckling. Dagens migrationssituation uppfattas som överraskande av väldigt många i beslutsfattande position. Vi ser den ena nödbromsen efter den andra och […]

Bistånd till förändring: från tiggeri till bidrag

mars 23, 2015

2

Nu ska Sverige med 90 miljoner göra något som Rumänien inte klarade med 32 000 miljoner. I princip har man 100 000 kr per individ (som befinner sig i Sverige). Delar vi upp det på 10 000 kr/månad så räcker det inte ett år. Jag vill påstå att det är bortkastade pengar. 90 miljoner kronor, […]

Va kommer Grekland inte att betala tillbaka???

februari 13, 2015

0

2010 skrev jag ”Grekland drar ner EU i gyttjan eller var det tvärtom” . 2011 följde jag upp med en kritisk artikel om nödlånen där Sverige som vanligt ville vara bäst i klassen och medverka till ett lån med i stort sett inga utsikter om återbetalning. Trots att politiker hävdade motsatsen. Greklands situation har varit […]

Marit Paulsson vill ha in GMO i Sverige

november 23, 2014

0

Emedan många hurrar för den nya linjen att avfärda GMO och motsätta sig EU´s rekommendationer menar Marit Paulsson att detta motstånd är tragiskt. (SR) – Det är en tragedi och därmed avvisar man alla nya försök att klara de stora utmaningarna, man försöker att backa istället för att gå framåt . Det är logiskt från […]

Naturvårdsverket skyddar importerad skadefågel

augusti 20, 2014

6

Varför skydda importerad kinesisk skadefågel? EU politikerna har stöttat fridlysningen av kinesiska mellanskarven (en extrem skadefågel) som ökat från 2000 till 250 000. Om varje skarv tar 0,5 kilo ur sjön varje dag så kan man räkna ut att 250 000 skarvar tömmer våra vatten. Det är klarlagt att yrkesfiskarnas upptag har minskat med lika […]