Browsing All posts tagged under »handlingsförlamning«

Östersjön miljökatastrof EUs skuld.

augusti 19, 2018

0

Den annalkande miljökatastrofen i Östersjön på grund av tillväxten av den skadliga fågeln kinesisk mellanskarv är nu ett faktum och först nu uppmanas politikerna att ta itu med problematiken. Att rädda Östersjöns fisk är möjligen för sent och dessutom är handlingsförlamningen bland myndigheter och politiker nästintill total. En artikel 32 arter rödlistade, i Fiskejournalen av […]