Browsing All posts tagged under »historik«

Den femte vågens feminism

mars 26, 2019

2

Feminismens utveckling beskrivs i vågor. Den första från mitten av 1800-talet där tidiga kvinnorättsaktivister krävde rätt till utbildning, rösträtt i politiska val och jämställt värde oavsett inom eller utom äktenskapet. Andra vågen fokuserade kvinnorörelsen på frågor som säker och legal abort, möjligheten till preventivmedel och rätt till lika lön. Den tredje vågen anses ha startat […]