Browsing All posts tagged under »Humanist Manifesto«

Kritik av Humanist Manifesto 1 (1933)

april 9, 2012

2

Här presenteras en grov översättning av det manifest som ligger till grund för kommande Humanist manifesto som i sin tur bildar ideologisk grund för Internationella Humanistunionen, Förbundet Humanisterna och Vetenskap & Folkbildning. Detta första manifest i en serie som förvandlat religiös humanist till sekulär humanist och till slut blivit liktydigt med nyateism. ”Manifestet är en […]