Browsing All posts tagged under »journalist«

Dagens Nysning

juni 13, 2016

5

Vi har i vårt hushåll haft Dagens Nyheter så länge jag minns och det är över 60 år. Men för några år sedan skedde något med tidning som gjorde att vi slutade prenumerera. Den blev plötsligt intetsägande eller snarare mer och mer enstavig. Dagens Nyheters journalistiska och yrkesetiska förfall när det gäller vetenskap och hälsofrågor, […]

Journalistik – integritet och mod

juli 10, 2015

1

Journalistens kall är att söka sanningen och att presentera den sakligt och pedagogiskt på ett berättande och intressant sätt. Söker man på begrepp journalist och kall så finner man en artikel vars skribent avvisar kallet. Men ursprungligen så lär det ha funnits en och annan som liksom vetenskapsmannen i sin nyfikenhet eftersträvat att undersöka verkligheten […]

Akrokrati – Slutet styre

oktober 18, 2012

3

Demokrati av grekiskans folkstyre betyder att folket ska ha insyn i för gruppen och landet viktiga frågor. Man ska dessutom ha rätt att påverka beslut antingen via ombud, representativ demokrati eller via direkta folkomröstningar. Allt detta är gott och väl om det inte vore för att samhället har grupper som med sina syften och mål […]