Browsing All posts tagged under »Kriminell covid19 vaccin«

Svenska Folkdomstolen har bedömt vilka som bär skuld till olaglig vaccinering av unga och folkmord på äldre.

oktober 24, 2021

0

Svenska Folkdomstolen Anklagelse punkt § 5.3 Vetenskapliga studier och barnläkares dokumentationer visar att barn och ungdom i princip inte drabbas alls av covid19smitta eller covid19sjukdom och inte heller medverkar till att smitta andra. Mot denna bakgrund blir covid19vaccinering inte bara felaktig utan orimlig och skadlig. Det visar sig att de personer som varit smittade eller […]