Browsing All posts tagged under »mediaetik«

Journalistik – integritet och mod

juli 10, 2015

1

Journalistens kall är att söka sanningen och att presentera den sakligt och pedagogiskt på ett berättande och intressant sätt. Söker man på begrepp journalist och kall så finner man en artikel vars skribent avvisar kallet. Men ursprungligen så lär det ha funnits en och annan som liksom vetenskapsmannen i sin nyfikenhet eftersträvat att undersöka verkligheten […]