Browsing All posts tagged under »mellanskarv«

Östersjön miljökatastrof EUs skuld.

augusti 19, 2018

0

Den annalkande miljökatastrofen i Östersjön på grund av tillväxten av den skadliga fågeln kinesisk mellanskarv är nu ett faktum och först nu uppmanas politikerna att ta itu med problematiken. Att rädda Östersjöns fisk är möjligen för sent och dessutom är handlingsförlamningen bland myndigheter och politiker nästintill total. En artikel 32 arter rödlistade, i Fiskejournalen av […]

Sveriges matförsörjning ur spel

maj 11, 2018

2

Svensk matförsörjning har garanterats av två basnäringar, fiske och lantbruk. EU och bristande svensk självförsörjningspolitik har slagit ut dem båda. Idag rapporterar Vetenskapsradion i SR: Sveriges matproduktionen är hotad vid kris! Samtidigt kan man på SVT se ett inslag om att gäddan blivit alltmer sällsynt och förklarar det med att lekplatser försvunnit. Således två alarmerande […]

EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

juli 25, 2016

30

Den kinesiska mellanskarven är en mycket skicklig fångare av fisk och används i Kina för just denna egenskap. Dess högoktaniga träck kom under 1800-talet att importeras till Europa och användes inom jordbruket som gödningsmedel. Även fågeln importerades av holländare under 15/1600-talet och fick spridning i Europa men kom att utrotas i Europa under 1800-talet sannolikt […]

Ödesval och populism

juli 28, 2014

1

Vi står inför ett kommande val då politiker ska tillsättas för att inte bara lösa problem utan att också presentera visioner inför framtiden. Vi står sannolikt inför ett ödesval vilket gör beslutet än svårare. Med en mångfald av problem inte bara i vårt samhälle utan i Europa och världen blir det omöjligt att följa med […]

Hearing om Mellanskarven på Naturvårdsverket

oktober 2, 2013

5

Tisdagens (1 okt) fullbesökta hearing på Naturvårdsverket tydliggjorde att en absolut majoritet av de närvarande ville kraftfullt reducera mellanskarven i Norden. Det var sorgligt att höra yrkesfiskare beskriva hur deras fiskebestånd i stort sett utplånats av detta skadedjur. För att förstå detta måste man nästan ha sett hur den jagar. I flockar om flera hundra […]

Centern ebbar ut och KD hänger på en skör tråd.

december 11, 2012

1

I augusti förvarnade jag här om Centerns och Kristdemokraternas kommande uttåg ur riksdagen. Centern nu all time low 2,9 och KD på 2,8. (Demoskop) Med landsbygdsminister Eskil Erlandsson senaste avfärdande av mjölkböndernas utsatta situation (10 dec) kan man räkna med att Centern kommer att dala ytterligare. Erlandsson har visserligen tidigare uttalat sitt stöd för bönderna […]