Browsing All posts tagged under »Miljögifter«

Östersjön måste räddas. Nu!

juni 29, 2013

8

Östersjön viktigaste ”organ” sviktar. Botten är nu på sina håll så syrefattig att den är i princip död. Fiskens lekplatser i vikar och på grynnor hotas också av den invasiva mellanskarven som kommer i hundratal och rensar. När det inte finns något kvar flyttar fågeln. Steg för steg försvinner den fisk som ska ligga till […]