Browsing All posts tagged under »PISA«

Skolan har försämrats katastrofalt under Jan Björklund, fastslår internationell studie.

april 9, 2013

3

Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats sedan 2003 då Sverige låg över snittet och i topp inom vissa områden. Alliansen tog över 2005 och tvingade fram världens mest radikala och liberala friskolesystem. Det har fått allvarliga konsekvenser. Samtidigt har lärare flytt skolan och rektorer byts ofta. Inget annat yrke uppvisar en liknande […]