Browsing All posts tagged under »Socialdemokraterna«

Folkrörelsens och mediernas förlorade fäste

mars 16, 2017

2

Jag är tacksam för de socialdemokrater som på 1930- och 1950-talen med visioner och handlingskraft byggde ”Den svenska modellen”. TEXT: Börje Peratt Foto: Regeringen Löfven, Wikicommons Visioner som gav en skola för alla med en filosofi om att lära ut kritisk tänkande för att eleverna ska bilda sig sina uppfattningar grundade på fakta och förnuft. […]

Riksdagen tappar koncepterna av risken för Swexit!

juni 27, 2016

0

Idag samlar statsministern riksdagens folkvalda, såväl regering som opposition, men utesluter de grupper vars vilja har förändrat hela EU. Vänster och SD får således inte vara med. Statsminister stänger ute möjligheterna till en dialog som skulle kunna ge en djupare bakgrund och förutsättningar för förändring. Ekot idag (27 juni): ”Regeringen och de borgerliga partierna möts […]

Demoniseringskampanjen mot SD haltar

december 17, 2014

3

Efter att Magdalena Andersson konfronterat SD och kallat dem fascister i en nyhetssändning följde Löfvén dagen därpå upp med ytterligare angrepp på temat SD-fascism. Några journalister menade att det bara var tillfälligheter och gav inte S den smickrande intelligensen av en förberedd strategi. Sedan dess har Aftonbladet drivit en kampanj för att fördjupa demoniseringen av […]

En valepok som tagit från de fattiga och givit till de rika

augusti 19, 2014

4

Att Alliansen drivit en politik som tagit från de fattiga och givit till de rika är nu också bevisat i siffror och statisk. Finansminister Borg och Reinfeldt har därmed utfört sin plikt. PR-kampanjen ”det nya arbetarpartiet” lyckades slå blå dunster i ögonen på 20 % av svenska folket som trodde på dem. Övriga 10 % […]

Svenska folket förd bakom ljuset

februari 16, 2013

1

I takt med en alltmer öppen och vågad debatt tydliggörs inte bara olikheterna i åsikter utan även hur framför allt makten manipulerat sanningen för att få genom lösningar som enbart gynnar ett fåtal kapitalstarka aktörer. Lönesänkarna är ett avslöjande reportage i Sveriges Televisions Dokument inifrån där Erik Forsgren med löpsedelsliknande intervjuer visar hur svenska löntagares […]

En indvidorienterad politik som manglat individen

april 8, 2012

1

Alliansens politik att konkurrensutsätta all verksamhet har förvisso givit mångfald men också lett till utarmning inom i stort sett alla områden. Äldreomsorgen har blivit en tummelplats för riskkapitalister. Man ger  bonusar till chefer som håller nere kostnader genom att väga blöjor. Statens och samhällets pengar hamnar hos några få som gör mycket grova pengar på […]