Browsing All posts tagged under »statistik«

Vilseledande coronastatistik

augusti 17, 2020

2

SVT rapporterar att Gotland har 57 fall av påstådda covid19-smittade vilket skulle utgöra knappt 0,06 % av 100 000, och man basunerar ut att det är de högsta smittsiffrorna i Sverige samtidigt som man fortsätter kalla det pandemi. En pandemi skulle i detta fall vara minst 20 000 av 100 000 som bor eller vistas […]

Medier vilseleder om corona

april 4, 2020

10

Våra största svenska medier medverkar till att, som vid svininfluensan, sprida felaktiga uppgifter om coronaviruset. Det är påfallande att journalister, reportrar och programledare som ska ge oss saklig information inte granskar vad som kan betraktas som rena lögner och istället deltar i denna förvillarkampanj. [Denna text är vidareutvecklad och kompletterad på Humanism & Kunskap LÄNK] […]

Dödade av terrorism i Väst-Europa 1970-2015

juli 18, 2016

0

ACTUALITEIT – Because of the recent terrorism attacks in Europe we’ve plotted the GTD data and most recent figures in a graph for Western Europe. dinsdag 22 maart 2016 | english, Terrorisme, Europa, actualiteit In total 150 people died by terrorism attacks last year. In 2004 196 people were killed. In that year 191 people […]