Browsing All posts tagged under »Succébo«

Palestinska reaktioner visar både på succébo och fiaskobo

oktober 5, 2014

1

Ställningstagandet från Socialdemokratiskt håll om att erkänna Palestina är på inget sätt nytt och något som även V och MP sedan länge ställt sig bakom. I en gemensam artikel från 2011 skriver fyra riksdagsledamöter från S, MP och V (då i opposition) ”Erkänn Palestina som fri stat”. [1] ”Trots att Palestina uppfyller kraven för att […]