Browsing All posts tagged under »Tamiflu«

Anders Tegnell fortsätter sitt korrupta försvar för en sjuk medicin

april 10, 2014

1

Sveriges Television rapporterar att Tamiflu, läkemedlet mot Svininfluensa, får svår kritik i en oberoende forskningsrapport presenterad i en ansedd engelsk vetenskapsskrift. Att SVT kommer med sådan kritik är ett trendbrott. Det måste skaka i Smittskyddsinstitutets korridorer där den enda som står fast är Anders Tegnell. Den enda som idag fortfarande anser att Tamiflu bör användas […]

”Sverige lockat att köpa Tamiflu”. Vi har betalat 260 milj kr för ”aspirin”

mars 20, 2013

7

På SVT Text TV 20 mars 2013 kan vi denna dag ta del av kritik mot läkemedelsindustrin och svenska myndigheters grova misstag när det rör smittskydd. Sverige och en rad andra länder har lockats att köpa in stora mängder av influensamedicinen Tamiflu. Det är i praktiken verkningslöst. Det menar forskare som säger att medicinen inte […]