Browsing All posts tagged under »terrorism«

Infiltrerande muslimsk verksamhet i Sverige? Rapporten som rör upp

mars 5, 2017

2

Den kända terroristforskaren Magnus Norell har tillsammans med två andra gått genom forskningsmaterial och studerat hur det Muslimska Brödraskapet har agerat i Sverige med  kopplingar till internationella samverkansorganisationer. Man har således ställt samman känd kunskap och dragit vissa slutsatser från de samband som presenterats. FAKTAGRIND har granskat kommentarer till deras rapport och slår fast att […]

Trump bygger missilramper, sänker skatt för rika, kör över indianerna, tar ifrån kvinnan rätten till hennes kropp, berikar sig på oljeutvinning och stärker vapenindustrierna

januari 25, 2017

1

Trump påstår att han har givit makten tillbaka till folket när det i själva verket är så att han har stärkt makten för de rika och konservativa försvararna av makt. Så när folk säger, ”ge honom en chans vänta och se” så har de inte förstått eller velat inse vad som nu sker. Trump har […]

Modern terror?

mars 23, 2016

0

Terrorforskaren Hans Brun, som normalt sett ger insiktsfulla kommentarer om säkerhetsläget och terrorism, menade igår i SVT Nyheter (22 mars 2016) att det skett ett paradigmskifte och att terrorismen nu riktade sig mot oskyldiga civila. Om jag nu förstod honom rätt. Om vi backar i historien så är denna taktik på inget sätt ny. Fascismen […]

Gatans parlament

maj 26, 2013

15

Upploppen som startade i Husby i maj 2013 vittnar om flera möjliga orsaker. Visst det kan vara frustrerade ungdomar med invandrarbakgrund. Men det kan också vara andra mörka krafter bakom att det spridit sig och ”smittat av sig”. Det finns också ett missnöje med politiken som genererat extrema konstellationer, hat och omstörtning. Sverige befinner sig […]