Kulturhuset Stadsteaterns Forum/Debatt plattform för propaganda.

Posted on 29 mars, 2018

1


Man kan tycka att Stockholms Kulturhus och Stadsteatern ska vara folkets forum och plats för utbyte. Mitt i påskveckan blev det istället plattform för ett ensidigt propagandistiskt angrepp på ”alternativmedicin”.

På scen fyra kollaboratörer Christer Sturmark-Dan Larhammar-Mats Lekander och Maria Ahlsén. Kollaboratör avser samverkan och stöd till fienden, här den läkemedelsindustri vars produkter ligger i topp när det gäller orsaker till skador och död endast passerad av hjärtåkommor och cancer.

Sturmark klargjorde inledningsvis att detta är ett samtal och att man efteråt tar frågor. Inget om fotoförbud och det vore konstigt då det runt om i salen stod kameror på stativ. Ändå attackerade chefen för Forum Debatt mig då jag efter avslutad session ville ta bilder på panelen. Och han hänvisade då jag går ut till en liten skylt bakom publiken. Varför denna restriktion, efter avslutat event? Tillhör han lakejerna? Ja det verkar så. Han skroderar stolt på hemsidan om att man har ett samarbete med förlaget Fri Tanke (Sturmarks förlag) och Kungliga Vetenskapsakademien.

Antingen vet denna chef inte vad dessa antihumanister står för eller så utgör han en del av deras verksamhet med lön från skattebetalarna. Den publik som nu tvingades att hålla tyst inför inkvisitionen.

Jag hade kontaktat denna chef veckan innan för att jag undrade över hur det kom sig att de tog särintressens parti och jag önskade en intervju och tillfälle att komma till en debatt på Kulturhuset. Han påstod sig nu inte haft tid att svara. Han kände sig uppenbarligen hotad av mina frågor och påstod att jag tagit en bild av honom vilket jag inte gjort, bara frågat om jag fick ta en bild. Även det kände han sig hotad av.

Så Johan Wirfält ditt agerande är pinsamt. Du har ingått en partisk allians med pseudovetenskapen, jo för det är i praktiken det Larhammar med följe representerar.

Tyvärr kom de efterföljande frågorna att domineras av homeopati och det berodde naturligtvis på att Larhammar inte kunde låta blir att orera om sin avsky för denna medicin. Sedan frågade han varför det kom så många frågor om det ämnet. Ja tyvärr så blev det inga frågor utan bara några vittnesmål från publiken som Larhammar lätt kunde slå hål på.

När det gäller de frågor som jag ville klara ut så finns dessa i en annan artikel på min blogg Utforskaren under rubriken ”Fejkdebatt med Dan Larhammar på Kulturhuset Stadsteatern”.

Börje Peratt