Vägra pandemilag!

Posted on 9 januari, 2021

0


Winston Churchill Storbritanniens premiärminister under Andra Världskriget, porträtterad av Gary Oldman i den sexfaldigt Oscarsnominerade långfilmen ”The Darkest Hour” där Oldman vann Oscar för bästa manliga huvudroll har en scen med Churchills sekreterare som generat förklarar att Churchills sätt att visa bakvänt V-tecken betyder något annat än Victory för människorna i slummen. Nämligen

Up your bum!

vilket i en snäll översättning är ungefär ”Dra åt helvete” och mer precist innebär ”Ta dig i arslet”. Enligt filmen fick Churchill sig ett gott skratt åt den tillrättavisningen för det är ju den signal han vill sända till Hitler. Dock vände han sedan på handen.

Vad sägs om det bakvända V-tecknet för att ge uttryck för riksdagens beslut att anta en olaglig pandemilag. Man skulle också kunna beskriva det som att Vägra.

Vägra pandemilag!

Vägra ett olagligt beslut! Vägra förlora mänskliga fri och rättigheter! Vägra acceptera en riksdag som svikit folket och sin uppgift!

Börje Peratt

Posted in: Politik