Internationella USAinitierade drev mot suveräna staters valda ledare

Posted on 13 februari, 2019

0


Just nu pågår ett internationellt mediedrev på Venezuelas socialistiska president Maduro där till och med svenska politiker hävdar att denne ledare inte är giltig trots att han är vald. Visst han kan kritiseras och det finns allvarliga tveksamheter men det finns också en bakgrund till kampanjen mot Maduro. Venezuelas oljereserver hör till de största i världen och oljan dominerar ekonomin.

Samma slags drev mot landets ledare hände i Syrien där ISIS och revoltörers angrepp på civilbefolkningen lastades Bashar al-Assad. I samtliga fall är det motiv hos USA-intressen för naturtillgångar olja och gas som iscensatt medvetna kampanjer för att piska upp hat mot landets ledare och för att kunna tillsätta dockor som stöder USA. Vi såg det också i Chile där landets folkvalde president dödades och där var det koppargruvar i amerikansk ägo som hotades att nationaliseras.

Visst finns det en förståelse för de trots allt folkrättsbrottsliga interventionerna av Irak och Libyen (med sina stora olje- och gas-naturtillgångar). Men blev det bättre? I Irak växte IS fram och i Libyen råder total kaos där folket kastats hundratals år tillbaka i tiden med ärkekonservativa muslimska stammar som baserar sin maktutövning på sträng sharialagstiftning, dvs helvetet på jorden särskilt för kvinnor och barn.

Att Sverige lägger sig i suveräna staters inre intressen är otillständigt. Än värre att man supportar amerikanska multinationella oljebolagsintressen.

Även om det finns allvarliga tveksamheter kring Maduros giltighet, men det gäller en rad presidenter inte minst Trump.

Börje Peratt
Foto wikipedia

Posted in: Energi, ISIS, Krig, Sharia