Sista striden, dokumentärfilmen om Dr Erik Enbys kamp gäller oss alla

Posted on 17 december, 2019

3


Den kommande dokumentären, Sista striden, om Erik Enby fokuserar inte på nedläggning av hälsohem, neddragning av sjukvård och ifrågasättande av immunförsvarets uppbyggnad. Men funderingar kring det som synes vara uppenbara attacker på hälsofrihet går inte att undvika då jag arbetar med filmen.

Sedan milleniumskiftet år 2000 har det pågått en till synes medveten strategi där hälsohemmen har raderats bort, nu senast Vidarkliniken. Neddragningen av personal och kompetens vid sjukvården och under senare år en i medierna alltmer högljudd attack på hälsokostindustrin och ifrågasättande av vitaminer rimmar illa med ett välfärdssamhälle som bryr sig om sin befolkning.

Visst påminner det om hur tobaksindustrin köpte forskare som påstod att tobak inte orsakade cancer. Det tycks mig som att motsvarande typ av forskare nu påstår att antioxidanter inte är bra för uppbyggande av immunförsvar när annan forskning visat att det till och med är viktigt även mot svåra sjukdomar. Attacken mot C-vitamin är i strid mot det internationella forskningssamhällets sammanställda studier som stöder vitaminers och särskilt C-vitaminets positiva effekter även mot svåra kroniska sjukdomar och cancer.

Mängden rapporter om fördelarna med särskilt C-vitamin mot alla slags sjukdomar t o m alzheimer är belagda i flera studier. I Sverige påstår en forskare istället att det kan ge män njursten. Hoppla!
En kvinnlig forskare vid Karolinska Institutet höjde C-vitamin till skyarna och fick det stort uppslaget i Expressen. Dan Larhammar gick i taket. Hennes forskning hotades och hon fick tvärvända och komma med motsatt påstående också publicerat i Expressen. Idag är hon chef på KI. Det lönar sig att lyda.

Varför går då Cancerfonden ut med att kosttillskott kan få cancerceller att spridas?

Andra omfattande studier pekar ju åt rakt motsatt håll. Finns det anledning att misstro Cancerfonden? Denna fond samlar in väldigt mycket pengar och de anställda har mycket höga löner. Samtidigt har den blivit den moderna tidens avlatsbrev. Istället för att gå i kyrkan och skänka pengar ger man till Cancerfonden och det stillar kanske ett dåligt samvete.

Fakta: Cancerfonden har ställt upp mål som man på inte sätt har uppnått. Fler insjuknar i cancer och Cancerfondens insatser för prevention och helande är i praktiken misslyckade. Rekommendationerna från Cancerfondens forskare innebär hård medicinering av ofta tveksamt kontrollerade produkter med svåra biverkningar.
Är då Cancerfondens egen information tvivelaktig?

Jag citerar här och kompletterar en tidigare artikel som jag skrev i samband med produktionen av Läkaren som vägrade ge upp (Streama på Vimeo)

Om vi utgår från Socialstyrelsens statistisk och gör en ruff beräkning över döda pga av cancer och sjukdom i cirkulationsorgan får vi lågt räknat 60 000 döda i förtid/år. Räknar vi in kroniskt sjuka blir det fler.

Om vi antar att Enbys teori och metod kan vara rätt så är det möjligt att ett flertal av de dödsfall som statistiken rapporterar är onödiga.

Låt oss göra  en kalkyl för de år Enby har verkat, dvs  drygt 40 år och rundar av antalet döda i förtid pga av nämnda sjukdomar, då får vi två och en halv miljon (2 500 000) människor i Sverige.

Om Enby har rätt kan flera av dem ha sluppit lidande, blivit friska och kunnat leva ett mer fullvärdigt liv.
Den lagvidriga förundersökningen till åtal [mot Erik Enby] som Dan Larhammar har lyckats driva genom och som lades ned i november visar att anklagelsepunkterna var fel från början.
I samband med dokumentärfilminspelningen har ett Göteborgsteam gjort intervjuer med tidigare patienter till Erik som samtliga har blivit avsevärt bättre och många även friskförklarats, blir bilden allt tydligare av en metod som i sammanhanget är mycket billig, inte ger några biverkningar utan istället leder till en friskare människa som får mer energi.

[När TV3 Insider attackerar Enby och orerar om 5000 kr för en flera månaders behandling så står det mot de reella kostnaderna för cancerbehandling i sjukvården som uppgår till flera 100 000 tals kronor. Se Cancerfonden som räknar med 500 000 kr/person som man menar inte bör överstigas. Cancervården i Sverige beräknas till år 2030 kosta svindlande 78 miljarder kronor per år]

Vilka är det som motverkat och motverkar en möjlighet till avsevärt billigare och mer effektiv vård? Vilka är motiven till det? Är Dan Larhammar en ensam stoppkloss eller har han ett uppdrag?

Cancerfonden ja, vad åstadkommer de egentligen och vart går alla pengar? Och varför tar Cancerfonden tillfället i akt att förtala Erik Enby? Är Cancerfonden vår tids största scam (svindleri, blåsning)? Läs artikeln där Lars Bern beskriver hur Cancerfonden desinformer om sitt misslyckande.

Cancerfonden har satt upp mål som man långt ifrån har klarat av. Istället för att minska cancer har antalet cancerfall ökat. Istället för att bota har fler dött och sjukvården kommer ofta till lägen där man helt enkelt ger upp.

Det är dessa övergivna patienter som kommer till Enby. Och Enby har hjälpt flera av de ”obotliga” att bli friska.  Andra går det inte lika bra för. Ett av dessa hopplösa fall dog tre veckor efter att hon sökt Enby som ”sista halmstrå”. Detta fall har man använt för att dra Enbys legitimation. Nej förresten det finns en till som dog ett år efter att ha besökt Enby. Detta fall har använts i 10 år för att förfölja Enby och se till att han hamnade under förundersökning till åtal. En förundersökning som visade sig lagvidrig och lades ned hösten 2015.
Cancerfondens tidning Rädda Livet nr 3, 2009, utnyttjade också detta för att förtala Erik Enby. Läkarförbundets dåvarande ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser det vara rätt att ta Enby legitimation ”trots att hon inte har alla fakta” … Ansvarig utgivare Ursula Tengelin och redaktör Marita Önneby Eliasson uppvisar med reportaget svåra brister i såväl moralisk som journalistisk etik men som sagt vad fick dem att delta i drevet?/Slut citat

 

Lars Bern Fd ordförande i Cancerfonden avråder också från att donera till Cancerfonden. LÄNK

Om vi nu väger samman attackerna på hälsohem, hälsokostindustri, ifrågasättandet av vitaminer och antioxidanter som visat sig fungera i kampen mot cancer samt häxjakten mot Dr Erik Enby som bevisligen hjälpt svårt sjuka (antalet lyckade fall ger sedan länge en empiri som validerar hans teori och metod) så finner vi något som luktar långt mer än slump. När i detta samband också sjukvården drar ned på resurserna och kommunerna sänker kvalitén för äldrevård börjar det likna en medveten utrensning av dem som råkat försvagas eller blivit sjuka.

Dokumentärfilmen Sista striden är uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp. Den kommer 2020 och planen är en förhandsvisning i början på året. Det är en del som händer nu som vi behöver följa upp. Jag återkommer med premiärdatum.

Börje Peratt