Medier vilseleder om corona

Posted on 4 april, 2020

10Våra största svenska medier medverkar till att, som vid svininfluensan, sprida felaktiga uppgifter om coronaviruset. Det är påfallande att journalister, reportrar och programledare som ska ge oss saklig information inte granskar vad som kan betraktas som rena lögner och istället deltar i denna förvillarkampanj.

[Denna text är vidareutvecklad och kompletterad på Humanism & Kunskap LÄNK]

Det är beklämmande att de som faktiskt drabbats ska utnyttjas i ett spel som lockar till samhällets förfall och flera människors undergång.

Om vi håller oss till Sverige så gäller desinformationen, ”fejk news”, till en stor del det som skrivs och sägs i medierna. Inte minst har man överallt anammat Världshälsoorganisationens definition pandemi när det per definition inte är en pandemi. Det är direkt obehagligt att som granskande journalist konstatera hur begrepp missbrukas i syfte att legalisera propaganda och vilseledande påståenden.

Istället för att medverka i denna masshysteri skulle man önska att journalister börjar undersöka varför aktörer som WHO, FN och folkhälsomyndigheter (sjukvård) i flera länder medverkar till att skrämma befolkningen och sprida rykten och obekräftade uppgifter.

Enstaka fall, barn och unga, 30-åringar och läkare som enligt ryktesspridning dör i stor omfattning får orimliga proportioner då motsvarande tragik, i siffror räknat, kan vara ofantligt mycket värre vid andra virus och vanliga säsonginfluensor. Vi känner igen strategin från svininfluensan.

Siffrorna om coronasmittade och döda blandas i sjukhusens statistik med andra virus och influensor och om sjukvårdspersonal då testar (med opålitliga testmetoder) och inte upptäcker corona så gör man om testet med sådana metoder som visat sig ge utslag för corona oavsett virus. Vad är syftet med att trixa med test och siffror och öka antalet döda av corona?

Felaktig rapportering av dödssiffror
WHO har erkänt att deras påstående om 3,5% döda från coronasmittade, var en magkänsla och inte en vetenskapligt framtagen statistik. Trots detta används denna felaktiga siffra av medierna.

12 internationellt erkända toppforskare inom medicin och läkare har kraftfullt ifrågasatt dessa siffror om smittbarhet och dödlighet. Smittorisken tycks vara lägre än för de flesta andra influensor. Högt ansedda medicinska experter som prof J.P.A. IONNIDIS* har kommit fram till att dödsfallen inte är procentuellt fler än från säsonginfluensor vilket kan variera från 0,1 till och 0,5% med ett snittvärde på 0,3%. Länk
En grupp av äldre och sjuka kan ha högre procent av antal smittade närmare 1,0% av antalet smittade, vilket stämmer med antal döda från kryssningsfartygets smittade (3500 passagerare, 700 smittade, 7 dödsfall).

Det har visat sig att flera länders sjukvård i statistiken slår samman dödsfall från andra virus och influensor med coronaviruset vilket ger groteska resultat. Här sticker Italien ut men även svensk rapportering måste ifrågasättas.
Det är klarlagt att Italien inte särskiljer orsakerna till dödsfall utan slår samman alla virus och influensor under rubriken corona och då får man att 12% av de smittade dött. Sverige påstår med sina rapporter att 6,5% dött av de smittade. I stort sett rapporteras inte särskilt många smittade eller döda jämfört med säsonginfluensor. Men rapporterna haussas i media och kommenteras på ett sätt som orsakar masshysteri.

Hela världen (Worldometer) rapporterar 4 april 954318 smittade och 48553 döda det innebär att 5% skulle ha dött av rapporterat smittade. Det är således mycket märkliga siffror när man idag vet att dödstalet av smittade ligger på ca 0,2 – 0,5%. Om vi utgår från att 0,37 % av coronasmittade har dött i Sverige får vi ca 20 personer som dött av corona och resten av andra virus, influensor och underliggande sjukdomar. Vilket stämmer mer med tidigare års säsonginfluensor i Sverige där det 2018 smittades över 20 000 personer och av dessa smittade dog över 1000 inom 30 dagar.

Motsvarande felaktigheter som i italiensk rapportering kan vi sannolikt spåra i Spanien och Frankrike och många andra länder, inte minst i Kina där ett forskarlag har kommit fram till att hälften av alla påstådda coronafall inte är corona. Dessa uppgifter är så provocerande att en aktör har försökt förmå PubMed att dra tillbaka studien. Länk

Vid en jämförelse mellan säsonginfluensor och coronaviruset finner vi att normalt sett insjuknar årligen 4 miljoner av Italiens befolkning och i snitt dör 17 miljoner årligen Länk PubMed. Italien rapporterade 2020 några hundra dödsfall av säsonginfluensan och drygt 13 tusen från Corona och givet det vi vet borde det av smittade 110 574 vara 409 döda istället för 13 155. Resten av rapporterade dödsfall kan således tillföras andra virus, influensa och underliggande sjukdomar. I Sverige blir med motsvarande vetenskapliga underlag omkring 20 dödsfall från coronasmittade 5 466, istället för rapporterade 333 döda. Och då närmar vi oss normalsituationen från säsonginfluensornas dödsfall av smittade.

Märk väl att varje år smittas och dör många gånger fler i så kallade säsonginfluensor.


I USA rapporterade CDC den 15 februari två miljoner smittade, nära 300 000 sjukhusinläggningar och 16000 döda vilket betraktades som lågt antal döda av säsonginfluensan (2018 dog över 60 000 i USA av säsonginfluensan).
3 April kan vi (bilden ovan) läsa att man beräknar över 39 miljoner smittade av influensa och mellan 24 -63 000 döda. av influensa, inte corona.

Ändå blir det i USA motsvarande hysteri som i övriga värden när man når 200 000 coronasmittade och rapporterar 5000 döda (som egentligen borde vara ca 700 döda av corona och resten av andra orsaker).

Trots fakta som vittnar om förhållandevis lågt antal smittade och döda vägrar masshysterin släppa taget och vi går mot ett kontrollsystem som liknar polisstat och diktatur som också innebär att ekonomin slås i bitar.

I denna masshysterins tåg följer principen om råttfångaren i Hameln, där mängder av människor lockas med i en kollektiv undergång och vägrar ta till sig fakta som skulle kunna förhindra katastrofen. Det är samtidigt gulligt att man vill hjälpa äldre i deras matinköp samtidigt som de ska förvägras sina mänskliga rättigheter om rörelsefrihet.

Expressen som ledde förföljelsen av Dr Erik Enby (Länk dokumentärer) och som ifrågasatte hans behandling av svårt sjuka med bland annat stora doser av C-vitamin nämner naturligtvis inte att Italien nu behandlar Coronasmittade med stora doser av C-vitamin, en metod som sprider sig och som har stöd i flera vetenskapliga studier Länk.  Se också Sanja R. Jurics artikel på TV-Hälsa. Länk

Börje Peratt

* John P.A. Ioannidis är professor i medicin och professor i epidemiologi och befolkningshälsa, samt professor i biomedicinsk datavetenskap vid Stanford University School of Medicine, professor med statistik från Stanford University School of Humanities and Sciences och co-direktör för Meta-Research Innovation Center på Stanford (METRICS) vid Stanford University.