Östersjön miljökatastrof EUs skuld.

Posted on 19 augusti, 2018

0Den annalkande miljökatastrofen i Östersjön på grund av tillväxten av den skadliga fågeln kinesisk mellanskarv är nu ett faktum och först nu uppmanas politikerna att ta itu med problematiken.

Att rädda Östersjöns fisk är möjligen för sent och dessutom är handlingsförlamningen bland myndigheter och politiker nästintill total.

En artikel 32 arter rödlistade, i Fiskejournalen av Maria Ålander från 2015-05-14 uppmärksammas nu idag 19 augusti 2018, dvs tre år senare som alarmerande. Tre år senare!! Snacka om senfärdighet.

Akut hotad är den högsta klassen på rödlistan. Nästa läge är nationellt utdöd. På rödlistan, men med något lägre varningsflagg finns ytterligare 26 fiskarter. Några av dem ansågs för inte så länge sedan vara ganska vanliga fiskar, såsom torsk, kolja, långa och vitling. Även gäddan är nu rödlistad i Östersjön. Endast tre (3) fiskearter anses ok att fiska och det är i Sydöstra Östersjön. Inte utefter vår kust.

Varför vägrar ansvariga politiker och myndigheter att se orsaken? Det är främst den pragmatiska kinesiska mellanskarven som konsumerar fisken redan i barnkammaren och sedan med sin högoktaniga träck dödar bottnarna inom sina jaktområden som numera täcker större delarna av Östersjön.

Man kan se att EU är högst ansvarig för katastrofen eftersom man dels fridlyst den mycket skadliga mellanskarven dels motverkat att lösa problemet på det mest självklara sättet dvs upplösa fridlysningen och uppmana till omfattande skyddsjakt.

Nu har Länsstyrelsen i Norrland beslutat att tillåta skyddsjakt på storskarv och mellanskarv i Nordmaling, Skellefteå, Robertsfors och Umeå. Storskarv??? Varför då? den utgör ingen som helst skada. Tvärtom ska den skyddas. Men det visar bara hur illa det står till med kompetensen. Dessutom får man bara skjuta 200 skarvar i ett hav som nu domineras av 1 miljon mellanskarvar. Det är som man brukar säga en”piss i sjön”.

Tragisk tragiskt. Lämna EU och ta itu med våra problem innan EU kör oss i botten.

Börje Peratt

Tidigare artiklar
2013 Hearing om Mellanskarven på Naturvårdsverket

2013 Nordens natur och vatten hotas av dem som försvarar den kinesiska mellanskarven

2013 Östersjön måste räddas. Nu!

2014 Naturvårdsverket skyddar importerad skadefågel

2016 EU bakom Östersjöns bottendöd-rekord

2016 EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön

2017 Christer Olburs om hur Nordens värsta inkräktare fridlystes

2018 Sveriges matförsörjning ur spel

Posted in: Östersjön