Corona mindre farlig än vanlig säsonginfluensa?

Posted on 10 mars, 2020

8


 

Influensa versus corona Italy.png

För en vecka sedan ifrågasatte jag paniken kring coronaviruset och har efter jämförelser med säsonginfluensa i Sverige nu undersökt vetenskapliga studier som rör Italien och tidigare influensor där efter att Italien idag försatt sig själva i karantän.

Forskare i Italien har räknat på att en säsonginfluensa kan drabba dryga 2% av Italiens befolkning (ca 60 miljoner invånare). En studie som redogjorde för utbredning under tre år uppskattade att:  4 660 601 fall inträffade i Italien 2009-2010: 4,882,415 fall 2010-2011 och 5.519.917 fall 2011-2012. [1]

Det blir lågt räknat i snitt 4, 7 miljoner influensafall varje år.

En annan studie har beräknat antal dödsfall i säsonginfluensor under åren 2013-2017. Dessa dödsfall har varierat per år mellan dryga 7000 till nästan 25 000 sannolikt beroende på hur allvarlig influensan varit.

7,027 dödsfall 2013/14, 20,259 dödsfall 2014/15, 15,801 dödsfall 2015/16 och 24,981 dödsfall 2016/17.

Det blir ett dödstal på ca 0,5% av de drabbade under det värsta året 2016-2017 och ett snitt på 0,25% över denna tid. Gamla och multisjuka är de som drabbats värst av dödlig utgång.

Detta ska jämföras med Coronaviruset ”larmrapporter” som talar om att drygt 100 tusen människor smittats över hela världen. På denna tid har i Italien normalt sett 400 000 människor smittats av en säsonginfluensa.

I Italien är det första kvartalet 2020 officiellt ca 10 000 som insjuknat i Corona och av dem har 463 dött och nästan 1000 blivit friska inom några veckors tid. Alldeles oavsett smittade så är det osannolikt att man sätter ett helt land i karantän för 10 000 sjuka när man annars kan ha flera miljoner smittade. Sannolikt har man en isnikt om att åtminstone 100 000 är smittade men de allra flesta mycket lindrigt. Då handlar dödstalet något under den procentuella dödlighet som gäller för den värsta säsonginfluensan 2016-2017 men procentuellt över snittet för alla influensor under de nämnda fyra åren. Man tar också upp att av alla rapporterade coronafall är 91% milda och snabbt övergående. [3] Who har påstått att dödligheten för Corona är 3,5% men detta anses idag vara kraftigt överdrivet. Som exempel kan nämnas att av de svenska knappa 400 fallen har ingen dött och de flesta är så lindrigt drabbade att de upplever det som en vanlig förkylning. Naturligtvis kommer det dödsfall och krigsrubriker i samband med det.

Utbrottet i Italien 2020 är förvisso inget att vifta bort. Men knappa 10 000 (sannolikt 100 000) är fortfarande långt till 4,7 miljoner och dödsfall i Corona kommer inte upp till dödsfall pga den lindrigare formen av säsonginfluensa  som uppstod 2013 med 7000 döda och knappa 600 döda/månad utslaget på ett år.

Det har konstaterats att Corona är mindre smittsamt än vanliga influensor så det borde vara dags att skruva ned paniken. [4]

Hysterin i Sverige blir vid en jämförelse med säsonginfluensa här patetisk, oj det ordet borde jag väl inte undsluppit mig med tanke på alla oroliga och uppskrämda och de som trots allt drabbats. Förlåt förlåt men omdömet rör hysterin och reaktionerna som får hela världen att gunga.

Under tiden gnuggar läkemedelsbolagen som fått miljarder för att ta fram ett vaccin.

Vargen kommer, vargen kommer.

Börje Peratt

Referenser
1) Influenza epidemiology in Italy two years after the 2009-2010 pandemic: need to improve vaccination coverage. Pub Med

10.4161/hv.23235

2) Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14-2016/17 seasons) Pub Med

2019 Nov;88:127-134. doi: 10.1016/j.ijid.2019.08.003. Epub 2019 Aug 8.

3) https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/

4) https://nypost.com/2020/03/08/coronavirus-going-to-hit-its-peak-and-start-falling-sooner-than-you-think/

Posted in: Hälsovård