Skadlig vaccination – studier som klargör det vaccintillverkarna inte vill höra

Posted on 21 mars, 2020

1


En studie från Kanadas statliga organ för hälsa och influensaövervakning, FluWatch, har publicerats av Minnesota University som visar att upprepade vaccinationer mot influensa är kontraproduktiva och rent av leder till att den vaccinerade drabbas värre än den som inte är vaccinerad. Sådana studier som här från Kanadas högsta organ måste betraktas som ett svårt slag mot vaccinindustrin och alla ”vetenskapliga” rapporter som uppmuntrar till vaccination särskilt som studien får stöd av en rad andra fristående studier.

ÖVERSÄTTNING: BÖRJE PERATT
Originalartikel Study: Prior-year vaccination cut flu vaccine effects in 2014-15
Robert Roos | News Writer | CIDRAP News

Under influensasäsongen 2014–15, när säsongsinfluensavacciner totalt sett presterade ovanligt dåligt, var personer som inte hade vaccinerats året innan de som mest gynnades av vaccinet, medan de som vaccinerats två år i rad inte drog nytta av att vaccineras utan snarare tvärtom.

Enligt ett ännu mer ovanlig konstaterande tycktes personer som vaccinerats tre år i rad – under säsongen 2012-13, 2013-14 och 2014-15 – ha en högre risk att smittas med den dominerande influensastammen i det senare säsong, enligt rapporten, publicerad i Clinical Infectious Diseases.

Det överraskande resultatet upprepade kontroversiella resultat som rapporterats av det kanadensiska influensanätverket i kölvattnet av influensapandemin H1N1 2009. I studier som publicerades 2010, sade forskare att de fann att kanadensare som hade fått en säsongsinfluensavaccinering hösten 2008 var 1,4 till 2,5 gånger mer benägna att få en H1N1-infektion som kräver läkarvård, jämfört med de som inte fick säsongsbetonade vaccinering.

Forskare kan inte förklara de uppenbara negativa effekterna av ”serievaccination.” Men resultaten reser frågor om rekommendationer om standardinfluensavaccination, som betonar att man får en influensaspruta varje år för att bekämpa de ständigt muterande virusen.

Läs vidare på Utforskaren

Läs vidare studien på engelska:

Börje Peratt

 

Posted in: Hälsovård