Cancerfondens misslyckande en kassako

Posted on 5 december, 2015

3


SVT CancerSVT rapporterar att Cancerfonden har misslyckats när det gäller målsättningen att få ned antalet cancersjuka. Å andra sidan har man lyckats storartat när det gäller välgörenhetsgalor och insamling av pengar. Allt fler ställer dock frågan: Vart går pengarna?

Enligt socialstyrelsens statistik 2013 insjuknade 61 297 nya fall av cancer i Sverige.

Korta fakta: Dödsorsaker

Eftersom Socialstyrelsen tycks missa eller feltolka en del siffror har jag lagt in WHOs uppgifter också.

  • Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige. År 2014 dog det 89 062 personer vilket [påstås vara] det lägsta antalet döda sedan år 1977. [Ta del av Göran Olssons genomgång som ifrågasätter detta]
  • WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt
  • Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2014 stod dessa för 37 respektive 26 procent av dödsfallen.

Det innebär om man får tro på Socialstyrelsen att lågt räknat kring 34 000 / år dör i sjukdomar i cirkulationsorganen och kring 24 000 / år dör av cancerrelaterad sjukdom.

Karl Göran Olsson har rett ut orsakerna till cancerfondens misslyckande rörande sjukdomen: Därför misslyckas Cancerfonden.

Man kan också se misslyckanden att minska cancer som viktig för läkemedelsindustrins intäkter och insamlingskampanjer.

Svåra och ”obotliga” sjukdomar är en kassako för läkemedelsindustrin. Sverige betalar drygt 300 % mer för cancermedicin än många andra länder i övriga Europa.

SVT rapporterar om ”Dyr cancernota i Sverige”. Sverige betalar betydligt mer för cancermediciner än de flesta andra höginkomstländer.

SvD skriver: Hemliga avtal bakom ny medicin

Sveriges valhänta försök att hantera de allt dyrare nya cancerläkemedlen har knappast varit framgångsrikt. Istället har denna seriösa fråga hamnat i en vilda västern-karusell med hemliga priser och okända avtal. PR-kampanjerna för att stampa fram skattepengar intensifieras nu.

Samtidigt anses att flertalet av dess mediciner som kostar mellan 100 000 kr upp till en miljon per patient och år, inte lever upp till påstådda mål om att hjälpa den cancersjuke att bli frisk.

Vilka är det då som gynnas av Cancerfondens misslyckande? Och hur hänger allt detta ihop med Cancerfondens insamlingar? Ju fler sjuka och döda desto mer hysteriskt reagerar befolkningen och desto mer pengar samlar man in. Därför rapporteras titt som tätt när kändisar dör i cancer. Jo cancer är en kassako för läkemedelsindustrin och för Cancerfonden så länge Cancerfonden misslyckas.

Det kan således finnas motiv att förhindra verksamma behandlingar som dessutom läkemedelsindustrin inte tjänar något på. Mot denna bakgrund kan man förstå att sådana som läkaren Erik Enby ska krossas med alla medel. Filmen om Erik Enby på Facebook

Börje Peratt