De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak

Posted on 23 juni, 2003

17


Av DN refuserad artikel 2003 om USA´s brott mot folkrätten vid det oprovocerade angreppet mot Irak 2003

Låt mig först säga att jag inte försvarar Saddam Hussein eller hans styre. Men det finns mängder av stater som styrs av despotiska tyranner och det rättfärdigar inte oprovocerade angrepp. Blairs och Bush ”moraliska korståg” i Balkan (i slutet av 1900-talet) kunde motiveras eftersom där pågick ett folkmord. EU-ländernas passivitet öppnade vägen i Balkan för det som nu i Irak (2003) tycks vara de nya axelmakterna och deras ambitioner att nå världsherravälde. Bush motiverade angreppet med att Irak hotade världen med massförstörelsevapen. Och trots att man inga massförstörelsevapen fann så fortsätter USA m fl att bryta mot FN konventioner.

Dock visar en artikel i Arbetaren på att Bush inte lyckats framför ett enda regelrätt argument för sitt angrepp på Irak.

Allt tycks handla om hämnd efter 9/11. Och Irak är lynchmobbens offer.

Låt oss diskutera vad som händer med våra viktigaste humanistiska principer och det moraliska och intellektuella förfallet i samband med detta. I en artikel i DN den 22 juli (2003) går respekterade svenska vetenskapsmän till angrepp mot Irak och dess påstådda kärnvapenprogram. Mileikowsky och Solokowski blandar påhittad dokumentation med möjliga risker och understöder en demoniseringen av Iraks folk.

Artikeln är borttagen av DN men finns citerad här.

Antagligen har atomexperterna Milekowsky och Solokowski rätt när det gäller Saddams tidigare försök att framställa kärnvapen eller andra förstörelsevapen. Men att från det dra slutsatsen att Irak nu eller i framtiden skulle klara av att genomföra ett kärnvapenprogram är spekulation och vi vet idag att USA och Storbritannien manipulerat fakta och framställt dokumentation för att ge ”starka bevis” och motiverande underlag till attacken. Varför alla dessa lögner? Det räckte mer än väl med Kuwaitkriget och att Saddam var ansvarig för gasangrepp på en kurdisk by i sitt eget land för att veta att vi har med en galning att göra. Då kunde omvärlden tagit sig rätten att gå in för att skydda ett folk. Och man kunde redan tidigare konstatera att det vore en fara för världen att låta Saddam vara kvar.

Kuwaitkriget 1991 då FN med 29 länder stod bakom den amerikanska överbefälhavaren gav möjlighet att ställa Saddam inför rätta.

Detta gjordes märkligt nog inte. Om angreppet på Kuwait var riktat mot ”en nära vän” så var angreppet på New York ett svårt hugg i hjärtat som inte kunde tolereras och det krävdes en skyldig. Det krävdes någon som kunde hängas. Saddam stod högst på lynchmobbens lista. Men för världsopinionens skull måste syndabockens skuld ”bevisas” om bevisen så skulle fabriceras. Exemplen på axelmakternas övergrepp, förfalskningar av dokument och fabricerade bevis samlas nu in av journalister och olika människorättsliga organisationer. Räcker de för att döma angriparna USA m fl ?

Påståenden om Irak som kärnvapenhotande med kemiska förstörelsevapen nation väger faktiskt tunt och idag sprids ett löjes skimmer över något som borde vara allvarligt.

Demoniseringen av Irakiska folket omfattar falska vittnen som där en ung kvinna påstod att irakier tog spädbarn och kastade ut dem på golvet. Att amerikanska och brittiska tjänstemän ber om ursäkt för sina ”tjänstefel” tröstar inte alla oskyldigt dödade i Irak. Det ingår bara i strategin att hålla Bush och Blair så rena från fel som möjligt. Rädslan för framtida åtal är så reell att USA har tvingat Belgien att ändra i sin grundlag så att de inte kan åtala Bush eller andra ansvariga för krigsbrott vilket tidigare var möjligt.

FN hade med USA´s hjälp kunnat genomföra sin kontroll och i stort sett pacificera Irak.

Den demokratiska principen är att om möjligt avväpna en kriminell, minimera rörelseförmåga och låsa in brottslingar. Västerlandet rättsprinciper ger dock alla rätt till juridiskt försvar om de åtalas. Vi har genom USA´s och Storbritanniens agerande kunnat se att principer om mänskliga rättigheter, och västerländsk juridik kraftigt försvagats. Senast valde man att mörda Saddams söner hellre än att ta dem tillfånga och ställa dem inför rätta. Ja för det var mord. Man hade fått information om var de befann sig, de var chanslösa och kunde ha belägrats tills de möjligen gav upp. Den dag balansen skiftar, för det kommer den att göra, kommer antagligen axelmakterna att demoniseras och ”ställas i inför rätta” inte bara av öst utan även i väst.

Man undrar i USA hur vi i Europa tänker.

Jag undrar inte hur de tänker jag ser det i återkommande våldslösningar och förfäras. Nürnbergrättegången efter andra världskriget fastslog principen om angriparens skuld och att alla inblandade i ett angreppskrig oprovocerat riktat mot ett annat land kunde ställas inför rätta. Möjligheten att rättsligt pröva politiker och militärer har efter detta även utvecklats inom ramen för folkrätten. Fascismens strategi är att sätta sig över demokratiska principer, humanismens och rättvisans ideal. Alldeles oavsett motiven så är Irakkriget exempel på brott mot flera konventioner och doktriner. Dessa konventioner grundade på ideal som upprättats för att förhindra ett återupprepande av den aggressionspolitik som låg bakom andra världskriget. Det moraliska, intellektuella och filosofiska förfall som nu uppvisas till försvar för angreppskriget är häpnadsväckande och skrämmande.

Redan att hota med krig för att det eventuellt fanns förstörelsevapen i landet är otillbörligt. Att hindra FN´s arbete och sätta in egen militär är ett internationellt övergrepp. Att oprovocerat angripa en stat är kriminellt och att upprätthålla makten och utnyttja den till ekonomiska fördelar är imperialistiskt (Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966).

Det blir lite patetiskt när amerikanska soldater ska agera mot plundringen av Saddamtrognas hus då USA nu redan som gammaldags stridsherre tar rätten att plundra och fördela bland legoländerna. Ja legolandet Danmark får ju också del av bytet. USA, Storbritannien och Danmark gjorde gemensamma aktion för att rädda världen från en diktator och landets invånare från förtryck. De kanske rent av har frälst världen från en terrorist och mördare men de har gjort det på ett sätt som får de ledande politikerna att framstå som Saddams likar.

Med sin invasionen av Irak har 100 000-tals oskyldiga civila och hela familjer raderats ut. Innan det här är över kan vi nog räkna med femsiffriga dödstal. ”Lite spill får man räkna med”. Är det så man tänker. Ja, collatoral dammage. Det är en militär hållning och ligger nära fascismens likgiltighet för offer. Utanpå detta glorifieras och förljugs omständigheter på ett sätt som skulle göra Nazisternas propagandaminister avundsjuk.

En internationell kommission borde tillsättas för att undersöka och ställa inför rätta de som låg bakom Irakkriget. Allt annat är ett undergrävande av hela västvärldens rättstänkande. Samtidigt kan jag inte låta bli att erkänna att Irak ”befriats” men hade det inte kunnat ske med andra metoder? Jovisst det hade tagit tid. Med erfarenheterna från Balkan där Europa såg på medan folkmordet pågick och USA/Storbritannien agerade kan man ha förståelse för axelmakternas otålighet. Men Balkan var en helt annan situation än Irak. Motiven att gå in i Irak är inte starkare än att gå in i Kina, Nordkorea eller en rad stater i Afrika.

Det finns naturligtvis en agenda för ”det moraliska korståg” som axelmakterna inledde i och med Balkankriget. Men med ett försvagat FN och ett trots allt ganska flat EU har axelmakterna tillförskansat sig fria händer som går i arrogansens maktfullkomna tecken.

/Börje Peratt 2003-06-23

Posted in: FN, Krig