EU är ingen folkvald församling och Sverige ingen suverän nation.

Posted on 21 december, 2017

0Öppet brev till alla politiska partier i riksdagen och även partier utanför som vill in.

Står ert parti bakom att det är grundlagsfäst att Sverige inte längre är en suverän nation utan ett EU-protektorat?

Den representativa demokratin bygger på mänskliga fri- och rättigheter, den allmänna rösträtten, och tanken att politiska organ är ansvariga inför valda församlingar. Detta gäller inte då vi nu står under EUs överstatlighet och förmynderi. Dessutom krävs ett rimligt valdeltagande om mins 50%. I Sverige ligger siffran på straxt över 40%.
Det är ingen folkvald församling.

EU-lagar gäller framför svenska lagar
Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Sveriges riksdag som lagstiftande församling är därmed undergrävt och i många stycken ett bedrägligt spel.

Många av de lagar EU beslutar om är överstatliga, till exempel inom asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten även om Sverige röstat emot beslutet i ministerrådet.

Att Sveriges riksdag med Alliansen i spetsen lyckats göra denna grundlagsändring innebär att vi först måste rösta bort skrivningen om EU i grundlagen, inte en gång utan två gånger med ett val emellan.
Sveriges demokrati är satt ur spel så länge detta gäller. Något som inte ens Sveriges ledande politiker tycks förstå.

Vill veta er strategi och ståndpunkt här.

Tacksam för besked

Börje Peratt

Posted in: Demokrati, EU