Browsing All posts tagged under »Östersjön«

Sveriges matförsörjning ur spel

maj 11, 2018

2

Svensk matförsörjning har garanterats av två basnäringar, fiske och lantbruk. EU och bristande svensk självförsörjningspolitik har slagit ut dem båda. Idag rapporterar Vetenskapsradion i SR: Sveriges matproduktionen är hotad vid kris! Samtidigt kan man på SVT se ett inslag om att gäddan blivit alltmer sällsynt och förklarar det med att lekplatser försvunnit. Således två alarmerande […]

EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön

juni 22, 2016

8

Aftonbladet har tagit in en artikel som försvarar mellanskarven. Centerpartisten Gustav Hemmings har tagit strid för dess avskjutning. ”Låt skärgården få liv igen – skjut skarven” rubricerar han debattsvaret . Jag kan inte annat än hålla med. Eliminera den kinesiska mellanskarvens bosättningar. EU hycklar om miljöarbete i Östersjön EU-revisorer kritiserar svagt miljöarbete i övergödda Östersjön. […]

Östersjön måste räddas. Nu!

juni 29, 2013

8

Östersjön viktigaste ”organ” sviktar. Botten är nu på sina håll så syrefattig att den är i princip död. Fiskens lekplatser i vikar och på grynnor hotas också av den invasiva mellanskarven som kommer i hundratal och rensar. När det inte finns något kvar flyttar fågeln. Steg för steg försvinner den fisk som ska ligga till […]