Östersjön måste räddas. Nu!

Posted on 29 juni, 2013

8


Östersjön viktigaste ”organ” sviktar. Botten är nu på sina håll så syrefattig att den är i princip död. Fiskens lekplatser i vikar och på grynnor hotas också av den invasiva mellanskarven som kommer i hundratal och rensar. När det inte finns något kvar flyttar fågeln. Steg för steg försvinner den fisk som ska ligga till grund för tillväxt.

Östersjön attackeras från flera håll som leder till utarmning av livet. Miljögifter och den invasiva kinesiska mellanskarven måste kraftfullt reduceras. Fiskare måste ta på sitt ansvar att lämna fredade zoner i fred. Jo, jag hoppas att HAV tar beslut om fridlysning av lekbankar liksom att man från svenskt myndighetshåll släpper jakten på mellanskarven fri.

De punktåtgärder som pågår kan möjligen begränsa skadorna men det har redan gått så långt att det krävs tvärstopp.

Fridlys lekbankarna med stora gränsområden. Skjut av kinesiska mellanskarven.

I de förr så Gösrika områdena är nu fisken borta. Gösens närvaro har minskat radikalt och den stora skurken är Mellanskarven P. carbo sinensis har invandrat söderifrån och utökat sitt häckningsområde i rask takt de senaste decennierna. (Åländsk utredning)

Men som situationen nu är måste även fiskarna såväl yrkesfiskare, som sportfiskare och vattenägare ta ett stort ansvar för att lämna känsliga områden i fred. En förhoppning står till fiskemyndigheten HAV att de utfärdar begränsningar och vidtar kraftfulla åtgärder. Äntligen kan kustbevakningen då få en viktig uppgift att se till att sådana förhoppningsvis i framtiden fridlysta områden skyddas.

Finn bättre lösningar till att rädda miljön från dioxiner.

Försök få stopp på alla slags processer som generar sådana utsläpp.

Yrkesfisket i Norrland går en osäker framtid till mötes pga av att laxen i Östersjön håller för höga dioxinhalter.

Sverige har av EU fått tillåtelse att trots för höga gränsvärden ta upp och inom landet sälja denna fisk men man får inte exportera den. Vilket ändå skett till bland annat Frankrike.

Dags för alla länderna kring Östersjön att ta beslut och genomför nödvändiga åtgärder.

Demokraterna har tagit ställning. Vad gör övriga svenska partier?

Det krävs radikala förändringar och kompromisslösa insatser för att rädda Östersjön.

Börje Peratt

WWF: Framtidsrapport 2010
WWF 1 Juni 2013: Östersjöländerna misslyckas med att klara miljömålen.
SvD :”Klarar inte miljömålen för Östersjön
SVT: Ingen gör tillräckligt för att rädda Östersjön.
Sportfiskarna
WWF: En majoritet vill att Östersjön blir en valfråga.

Posted in: Miljö, natur