EU, Ornitologer och Naturvårdsverket tar död på Östersjön

Posted on 22 juni, 2016

8


Wikicommons

Wikicommons

Aftonbladet har tagit in en artikel som försvarar mellanskarven. Centerpartisten Gustav Hemmings har tagit strid för dess avskjutning. ”Låt skärgården få liv igen – skjut skarven” rubricerar han debattsvaret .

Jag kan inte annat än hålla med. Eliminera den kinesiska mellanskarvens bosättningar.

EU hycklar om miljöarbete i Östersjön

EU-revisorer kritiserar svagt miljöarbete i övergödda Östersjön.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Trots många EU-miljarder för en renare Östersjö har resultatet blivit klent. Det visar Europeiska revisionsrättens granskning av åtgärder mot övergödning.

Ja det är kanske inte så konstigt eftersom EU har fridlyst den kinesiska mellanskarven som förökat sig som råttor och från 2 500 exemplar i Kalmarsund på 1990-talet, nu över en kvartsmiljon kanske så många som 500 000 (somliga påstår att det är en miljon) och de allra flesta i Östersjön. Dessa fåglar stoppar dagligen i sig i snitt 0,5 kg fisk. Deras avföring är ett högoktanigt träck, synnerligen olämplig för Östersjön. Mellanskarvens träck dödar inte bara växtligheten och boträden på sina habitat utan havets bottnar dör. Kvar blir spöklika holmar men vad händer under ytan?

De som försvarar Mellanskarven har fått Naturvårdsverkets skydd och förräderiet mot Östersjön och svensk fauna är således stämplat EU och Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets förvillande svar: Skyll inte på skarven – den hör hemma här

Så EU-revisorernas på sätt och vis hycklande kritik och Naturvårdsverkets förakt för sanningen drunknar i mellanskarvens bidrag till den försurade Österjön.
Och desinformationen från Forskning och Framsteg förefaller i sammanhanget häpnadsväckande men förståelig om man vet vilka som främst skyddar skadedjuret nämligen Sveriges ornitologers organisation.

Skarven – en miljöpolitisk skandal

Just nu är det svårt att finna några som har helhetssyn på detta en är Christer Olburs. Läs hans rapport

Författaren Gustaf Klarin, avslöjar sig i rubriken Mellanskarven utlänning som måste utrotas.. texten vittnar också om att han ställt sig på förrädarens sida. Han kan inte ens hålla isär Mellanskarv och Storskarv. Den senare Phalacrocorax carbo carbo – häckar kring Atlanten, i östra Kanada, på Grönland och i Västeuropa och inte i Östersjön.

Men det finns en anledning till att förvilla och orsaka missförstånd och att desinformera och det är en vilja att försvara en art som inte hör hemma här lika lite som mårdhunden. Tyvärr tycks desinformatörerna med EU, Sveriges Ornitologiska förening och Naturvårdsverket fått övertaget till skada för hela vår natur.

WWF nämner att:

”tillförseln är cirka 70 000 ton kväve och cirka 30 000 ton fosfor per år. Det motsvarar mer än en fördubbling de senaste 100 åren.”

Vad sägs om en mer är 1000-faldig fördubbling av Kinesiska mellanskarvens högoktaniga träck. Årligen mellan 45 000 – och 150 000 ton. Sannolikt den enskilt överlägset största anledningen till övergödningen. Men detta mörkar Naturvårdsverket och EU om. De enda som applåderar mörkningen är ornitologerna som snart kanske bara har den kinesiska mellanskarven att titta på.

Börje Peratt

Nordens natur och vatten hotas av dem som försvarar den kinesiska mellanskarven

Naturvårdsverket skyddar importerad skadefågel

Östersjön måste räddas. Nu!

Posted in: EU, Miljö