Att tro eller inte tro är båda trosföreställningar

Posted on 26 juli, 2010

1


Ateism som trosföreställning

Christer Sturmark ordförande i Humanisternas förbund proklamerar ateismen som en icketro och förklarar att prefixet a som i jämförelse ”asocial” betyder ickesocial. Tänket blir något fel. Icketro och tro varierar förutsatt att man inte är fullständigt rigid och oföränderlig. Att man inte tror på en gud är ju faktiskt också en tro. Sturmark menar ju att religionerna gör fel då de hävdar Guds existens. Men Sturmark då är det väl samma fel att hävda Guds ickeexistens. Vem är du att med säkerhet fastslå Noll-gud. Så acceptera för enkelhetens skull att Ateism också är en trosföreställning, idag hos de ”sekulära humanisterna” ofta lika rigida i sina förklaringar som hos vilken annan religiös fundamentalist. De religiösa skrifterna kan dock bjuda på en del godsaker, rent av humanistiskt tänk:

”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Veda sång/ hinduismen)

Humanismen är mycket större än Humanisternas förbund så man kan önska en mer vidgad horisont av dess ordförande. Obs! detta förbund ska inte förväxlas med Svenska Humanistiska Förbundet som håller en lägre profil, inte lägger sig i trosfrågor på ett konfrontativt sätt och hävdar humanismens grundläggande värderingar. Friheten till åsikt och tro, ett kritiskt tänkande, individens ansvar för sina val och värnandet av vår universella moral, grunden till empati och rättvisa.

Just det Sturmark har skrivit en bok ”Tro och Vetande” och fått med sig Björn Ulvaeus på förordet. Sturmarks form för ”Humanismens grundläggande värderingar” gör i alla fall att jag undrar om hans syn på det kreativa tänket och fria valet. Här häcklas de som har en annan uppfattning och tro än de föreställningar som ryms inom rationalismens fyrkantiga lilla burk.

Posted in: Antihumanisterna