DN Debatt, propagandaforum för Nyateism

Posted on 19 juni, 2012

1


I en diskussion om statligt stöd till trossamfund försöker nu ett nyateistiskt förbund finna vägar att roffa åt sig statsbidrag. Dagen Nyheter ställer  villigt upp som reklam och propagandamaskineri. Men tar inte in några artiklar som kritiserar detta förslag. En ensidig debattsida, DN Debatt, är därför inte värdigt sitt namn.

I artikeln ”Se över lagen om statligt stöd till trossamfund” (DN 20120613) framställer Sturmark sin verksamhet på ett förskönande sätt när man i själva verket regelbundet ägnar sig åt jakt på människor med andra livsåskådningar. Det är inte lika med:

”att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.”

Tvärtom går strategin ut på att försvaga rätten att få tänka, tro och forska i vad man vill. Först och främst så måste man tydliggöra att nyateism inte är liktydigt med humanism.

Bland undertecknarna finns en f d president i den internationella Humanistunionen som tidigt kapade både begreppet humanism och omvandlade sekulär humanism från respekt för troende och vetenskapare till intolerans och förföljelse av oliktänkande (Humanist Manifesto II, 1973). En av dess ideologer sa:

”Vår ideologi är inte förenlig med humanismen”

Althusser menade att de var antihumanister. Naturligtvis var denna beteckning omöjlig och skulle inte gå hem vare sig i stugorna eller i politiken.

Nyateisterna är således också antihumanister och de genomför sedan 1970-talet en plan som går ut på att förvilla allmänhet, media och beslutsfattare. Jag har i tidigare artiklar visat hur de som står bakom är en till synes ohelig allians, något som undertecknarna av artikeln nu ger belägg för. De har förenats i sin ambition att placera in sitt folk på centrala funktioner i samhället. Man vill förändra lagar och regler så att de passar egna syften. Strategin är formulerad av den marxistiska filosofen Gramsci och metoden kallas entrism.

I detta ingår även att man undergräver och förstör rykten för dem man betraktar som fienden.

Sturmark jämför sin organisation med Norges som påstås ha över 70 000 medlemmar. Om det nu är sant hur kommer det sig då att den svenska systerorganisationen bara har några tusental? Kan det vara så att förföljelse av dem med annan trosinriktning trots allt inte accepteras här.

Sturmark beskriver på sin hemsida hur han smyger in på möten och dokumenterar folk som träffas för att diskutera enligt honom icke godkända livsåskådningsfrågor. Han uppmanar sina följare att göra samma sak.Han påstår sig här känna sig hotad till livet av några kvinnor plus 60 som träffas för att höra en kvinna prata om änglar. Sturmark som överskridit gränserna för mötesfrid, tros- och åsiktsfrihet (Mänskliga rättigheter) gör sig således själv till offer. Det är en taktik som ligger helt i linje med den manual där man lär unga näthuliganer hur man ska agera om man själv blir kritiserad.

Sturmark vill ha statligt stöd till sin gudsförnekande organisation. Men vad är då livsåskådningsneutralt? De som vill förbjuda elever att sjunga ”Den blomstertid nu kommer”.

Han hävdar att de erbjuder sommarläger där man diskuterar etik och moral. I själva verket är det en plantskola för näthuliganism. Deras bloggar, forum och kommentarer avslöjar dem.

I en artikel i mars ”Fullt möjligt förena tro och vetenskap” påtalar jag detta faktum.

Statsbidragens nuvarande regler diskvalificerar de förbund som ligger bakom förslaget om ny lag om statligt stöd.  Ska en förändring ske bör man ha mänskliga rättigheter i åtanke. Dessa punkteras i stort sett dagligen av det förbund som står bakom förslaget.

Börje Peratt