Sveriges Radio fortsätter propagera om svininfluensan

Posted on 26 juni, 2012

3


Sveriges Radio fortsätter sprida propaganda om svinfluensan och kallar den helt missvisande en pandemi. Naturligtvis använder man braskande rubriker:

Svininfluensan dödligare än man trott

Rubriken borde ha varit:

Svinfluensa ofarligare än säsonginfluensa!

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

Det har sedan länge klarlagts att detta ägde aldrig rum. Varför fortsätter då Public Service och Ekot med att sprida denna desinformation. Enda slutsatsen är att Public Service nyhetsredaktioner tillsammans med Smittskyddsinstitutet är kopplad till läkemedelsindustrins propagandamaskineri.

Propagandan bygger inte heller på statistik utan på spekulationer.

Man uppskattar antalet döda till 285 500 och man spekulerar om att det kan vara upp emot en halv miljon.

Enligt statistiken insjuknar omkring 5 miljoner över hela världen årligen i säsongsinfluensan och av dem dör ungefär 10%, d.v.s. 500 000.

I vilka sammanhang anses då sådana spekulationer som presenteras av SR och Lancet vara nyheter? Var finns den journalistiska motiveringen till att sprida sådana gissningar? Hur gagnar skrämselpropaganda Sveriges befolkning?

Nej just det. Det är inte nyhet! Det är inte journalistik! Det är inte information till folket!

Bakom står antihumanismens lakejer och profitörer.

Vi var flera som redan 2009 misstrodde alla larmrapporter. Ta gärna del av Åkerlunds genomlysning och granskning:

Svininfluensan = svindelinfluensan?

Börje Peratt