Förenade Humanister, bildat av avhoppare från Humanisterna

Posted on 22 januari, 2013

1


När nu det nya förbundet ”Förenade Humanister” har proklamerats genom en debattartikel i Svenska Dagbladet 18 jan 2013 ”Humanism ska inte vara anti-religion” tvingas naturligtvis Förbundet Humanisterna (Sturmark) till försvar och motangrepp. Ordförande Sturmark lyser dock med sin frånvaro och låter tre underhuggare ta på sig jobbet. De har lyckats formulera ett motangrepp mot avhopparna:

”Förenade Humanister har under sin korta existens åstadkommit två saker. För det första en programförklaring med en massa påståenden om respekt, dialog, saklighet och debattstil som låter fin, men som i princip är helt tom i termer av vad de faktiskt vill. För det andra har de skrivit en artikel som direkt bryter mot allt detta. Den artikel som publicerades på SvD brännpunkt 130118 består av vaga anklagelser utan belägg blandat med rena påhitt. Det är den lägsta formen av debattinlägg. Den strider mot allt vi skulle lägga i begrepp som respekt, saklighet och hederlighet och vi lägger därför ingen särskild energi på att svara i de sakfrågor Förenade Humanister konstruerar.”

Undertecknat av:

Anna Bergström Styrelseledamot Humanisterna
Per Dannefjord Vice ordförande Humanisterna
Staffan Gunnarson Vicepresident i den Europeiska Humanistfederationen

Denna trojka försöker svära sig fri från antihumanisternas historik och dess inhumana framträdanden och skriver på sin sida att belägg saknas.
Men verkligheten säger något annat. Att Sturmark förlorat en ung kvinna som i egenskap av ordförande skulle bygga upp (Sturmark) Humanisternas ungdomsförbund har sin bakgrund i hur hon hanterats både från ledarhåll och vad hon har upptäckt som omöjligt att förhålla sig till:

Brist på respekt, brist på dialog, brist på saklighet och en debattstil som inte håller etiskt eller moraliskt.

Konsekvenserna av hennes avhopp visar också vilken typ av kultur hon lämnat. Naturligtvis beskylls hon för ohederlighet men det blir värre än så.

Så här skriver ungdomsförbundets avhoppade ordförande:

”Jag fattar också hur mycket det har påverkat mig. Dels alla fina kommentarer, men också de hot (Fortsätter du kritisera ska jag komma hem till dig och skära halsen av dig…, Du kan dra åt helvete, Vi kommer hänga ut dig i media om du fortsätter osv…), sexuella trakasserier (Ja, detta förekommer överallt, även inom Humaniströrelsen. Jag vet. Många vet. Ledningar vet. Ingenting görs.) och de ord som har nämnts bara för att skada andra människor.”

På (Sturmark) Humanistbloggen försöker man försvara sig med att man minsann inte förföljer eller diskvalificerar människor med andra livåskådningar. Det stämmer dock inte.

Sturmark har ju till och med föreslagit lagstiftning mot medier!

”Sturmark och Illi har således anklagat medier för att vara bedragare och kräver lagstiftning mot mediumskap. Detta är en kränkning av mänskliga rättigheterna och FNs konvention (UN Human Rights Committee, General Comment 22). Rätten till sin egen tro som den också uttrycks i Europakonventionen, artikel 9. Religions- och trosfrihet är en av de mest centrala frågorna inom OSSE:s humanitära dimension (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa). Länderna har förbundit sig att “erkänna och respektera individens rätt att bekänna sig till och utöva, ensam eller tillsammans med andra, religion eller övertygelse som stämmer överens med det egna samvetet“.

Intoleransen mot och förföljelsen av dem med avvikande livsåskådning har jag avslöjat i ett antal artiklar på Newsmill, Newsvoice och SvD:
Ateisterna ägnar sig åt häxjakt.
Den omätbara människan.
Andlig medialitet är omöjlig att förbjuda.
Nyateisterna trampar ner medmänskligheten

Den senare artikeln från 22 mars 2012, handlar om oegentligheterna bakom Ungdomsstyrelsens stöd till den nya ungdomsorganisationen som idag 10 månader senare således har kollapsat.

Grundvalen för Sturmark-Förbundet Humanisterna har rämnat sedan länge. När ungdomen nu flyr och försöker etablera ett förbund för dialog så är det ett steg för ett medmänskligare Sverige.

Börje Peratt

Posted in: Humanism