Sveriges Radio bröt sin policy medverkade till lagvidrig husrannsakan

Posted on 24 oktober, 2015

3


Sveriges Radio har initierat ett mot Erik Enby riktat bedrägligt programinnehåll i SR-programmet ”Kropp och Själ” och SR har därmed medverkat till en förundersökning om anmälan till åtal som bland annat leder till ovan skildrade husrannsakan. Sådan propaganda strider mot Public Service policy.

• SVT:s utbud [ska] präglas av demokratiska och humanistiska värden.
• SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället.
• SVT ska vara opartiskt och sakligt.

En tioårig förföljelse av läkaren Erik Enby kulminerar i det av Granskningsnämnden fällda radioprogrammet ”Kropp och Själ” (1 april 2014). Chefsjuristen för IVO Anders Alexandersson talar redan i programmet om att han ska kräva åtal. Det leder till förundersökning och husrannsakan som genomfördes hos paret Gunnel och Erik Enby, före jul 2014 i Göteborg. Det är således inte bara så att man har använt radioprogrammet som stöd för anmälan till åtal. Detta var planerat inom ramen för programmet och därmed är produktionsbolaget och SR medverkande med en avsikt att ge stöd till myndighetens agerande.

Sveriges Radio och myndigheten IVO bryter därmed i samverkan mot grundläggande regler och lagar. Möjligen kan man lägga till att både SR och IVO är framhetsade till detta av Dan Larhammar fd ordförande i förvillarorganisationen Vetenskap & Folkbildning.

Möjligen känner Sveriges Radio inte till VoFagendan, det bör dock programledare Ulrika Hjalmarson Neideman vid produktionsbolaget FILT göra. Hon tillhör dem som vägrar ställa upp i en intervju för att klargöra sina ”bevis” och sitt tillvägagångssätt med anhörigas påståenden vilket kan avfärdas som uteslutande hörsägen.

Även programmets ansvarige utgivare Nina Glans programdirektör på SR kanske inte har klart för sig VoF agendan. Det märkliga är dock att hon i en bandinspelad intervju förnekar sitt ansvar för programmet.

Dokumentation och fakta kring förundersökning till åtal visar att det gått till på lagvidrigt sätt. Många av dem som drivit fram förföljelsen av Enby skulle kunna hamna under allmänt åtal för grovt förtal till dem hör ROBERT ASCHBERG, Expressens Chefredaktör THOMAS MATTSSON, Sveriges Radios ansvariga utgivare NINA GLANS,  Läkarförbundets förre VD EVA NILSSON BÅGENHOLM och naturligtvis DAN LARHAMMAR. Därför vågar man inte ställa upp i intervjuer för TV-dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” och som en jurist sa sticka huvudet i snaran.

TV-dokumentären: Läkaren som vägrade ge upp

Det är angeläget att denna TV-dokumentär görs och sprids. Den kommer att lägga fram fakta för vilka som ligger bakom mediadrev och varför. Min bakgrund som SR och SVT medarbetare tvingar mig till att blåsa i visslan när Public Service bryter mot allt det jag lärt mig där. Jag avkräver av mig själv som journalist att så sakligt som möjligt lägga fram fakta och relevanta omständigheter så får publiken avgöra.

Jag har hela tiden eftersträvat att alla ska få komma till tals men när de som tidigare haft fritt fram att ”vrida” till verkligheten inte längre ges denna möjlighet tycks de skygga och som en jurist sa ”springa och gömma sig i sina hålor”. Men även de undflyende kommer att få sina namn och sina flyktförklaringar redovisade i dokumentären. De har haft all chans att medverka och säga sin sak men den chansen tar de inte.

Föreningen Vetenskap & Folkbildning (VoF) är genom Dan Larhammar drivkraften bakom smutskastningen av Erik Enby detta finns det många bevis för. VoF har under 25 år förföljt, förtalat och vanhedrat enskilda människor i ett uppsåt att förstöra karriärer och att likrikta journalister. Detta har beskrivits i brevet till Public Service: Sveriges Radio och SVT – fallande trovärdighet. SR har svarat att man inte håller med om beskrivningen.

Att SVT nu kör en antimobbingkampanj är väl bra men kan också uppfattas som ett hyckleri. Sveriges ”värsta mobbare” kanske är Dan Larhammar. Han har under många år haft fritt fram att agera genom ett stort antal redaktioner inom Sveriges Radio och SVT.

Initiativet till filmen kommer från föreningen Humanism & Kunskap där flera medlemmar också verkar för att få den finansierad via Crowdfunding.

Möjligheten att genomföra dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” bygger således i nuläget helt på donationer.

Får jag önska två saker så är det att:

1) Föreningen Humanism & Kunskap växer lokalt över hela Sverige. Humanismen måste återerövras. Det kan endast ske om människor tar modet till sig och genom personligt ställningstagande gör aktiva val för medmänsklighet och rättvisa. I detta fall handlar det också om yttrandefrihet och sanning. Ja först och främst handlar det om rätten att få leva sitt liv och rätten till sin livsåskådning.

2) Premiär på Göteborgs Filmfestival som öppningsfilm. TV-visning på TV4 och andra Nordiska kanaler. Spridning via biografvisning över hela Sverige.

Ja det blev visst fler än två önskningar. Distribution och marknadsföring kostar så där hoppas jag på både finansiering och frivilliga resurser. Här behövs en PR-general och en organisation.  Så får jag önska mer är det människor som vill aktivera sig för att få ut information om filmen så att hela Sverige uppmärksammar den.

Målet är att få till en diskussion om hälsa och vård och rätten att forska på naturmedicin och att ge adekvat sådan vård. I en tid där sjukvården går på knäna kan en komplementär vård bli räddningen för många utsatta. Vilka är emot en sådan utveckling?

Flera som intervjuas i filmen berättar om läkemedelsindustrins dubiösa motiv och avsikter. Skulle sådana påståenden vara sanna (vilket tycks bevisas av fakta) så har vi en läkemedelsindustri som till delar motverkar folkhälsan. Om detta skulle vara sant så kan man förstå varför Erik Enby utgör ett hot. Läkemedelsindustrin tjänar inte ett öre på hans vårdmetod. Vi vet att Läkemedelsindustrins ekonomiska resurser är oerhörda och att de satsar stora pengar på lobbying och korruption.

Om Vof och media spelar med i avsikten att krossa läkare som använder naturmedicin så inser vi också att finansieringen av sådan propaganda måste komma från håll som med subversiva metoder kränker demokratin, sätter en fri radio och press ur spel och korrumpera myndigheter som ska bäras av rättspatos och integritet. Dessa samhällets stöttepelare tycks nu vara underminerade. Varför har de annars svikit sin uppgift mot det svenska folket? Det är mot en sådan bakgrund vi kan se nödvändigheten av ”Läkaren som vägrade ge upp”.

Börje Peratt

Producent, journalist, filmare

Donera till ”ENBYFILM” enligt något av nedanstående val.

Skriv: Enbyfilm och gärna ditt namn.
Vill du som person eller företag donera anonymt skriver du XX

LÄNKAR:

Bilden ovan är från trailern på Youtube och scenen är en rekonstruktion.

HK: Filmen om Enby ny trailer på Youtube.

Projektets egen sida: Läkaren som vägrade ge upp

Facebook

Scen ur

Scen ur ”Läkaren som vägrade ge upp” TV-dokumentär av Börje Peratt