Dan Larhammar ska idag vilseleda riksdagsledamöter om homeopati

Posted on 9 juni, 2016

6


Dan-Larhammar-TV3-Insider

Pia Hellertz artikel Öppet brev till riksdagens ledamöter – Riksdagen ska ”informeras” om homeopati den 9 juni på Humanism & Kunskap har fått stor spridning i sociala medier, diskuterats och kommenterats. Jag har själv gjort några kommentarer som jag här sammanställer till en artikel.

Dan Larhammar (foto från TVbild) anser sig ha relevant kunskap för att informera folkvalda om homeopati. Han har ingen personlig erfarenhet av att ha vårdat patienter varken i sjukvård eller med homeopatiska mediciner men tar ändå på sig rollen som expert.

Jag är inte insatt i detta med homeopati och tar inte ställning till vad som funkar och inte funkar. Däremot har jag blivit konfunderad över med vilken illvilja motståndarna reagerar och hur illa de de beter sig i olika sammanhang. Ibland också rent parodiskt som vid Fuglesang-debaklet i Almedalen. Dock ser jag även den slags märkliga skepticism bland akademiker som egentligen ska ha tillräckligt med förnuft för att inse vad bonden säger om homeopatiskt läkemedel.:

När bondmoran fick höra att homeopatmedicin inte hjälper sa hon: Det vet inte korna, för hjälper gör det!

Under mitt arbete med filmen Läkaren som vägrade ge upp, (Vetapedia) blev jag uppringd av ordförande för föreningen Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Han menade på fullt allvar att djuret, i detta fall kons hälsoförbättring beror på placebo. Dvs att kon känner sånt förtroende för skötaren att den blir frisk av homeopati. Jag har efter en lång mailväxling med förre ordförande för LIM konstaterat att det föreligger en djup och långtgående aversion mot homeopatisk medicin som inte längre handlar om förnuft utan om en trosföreställning med primitiva rötter. De mest hårdnackade motståndarna till homeopatiska läkemedel är således pseudovetenskapliga och pseudoskeptiska och samtidigt så rigida i sina fördomar att de är omöjliga att föra ett resonemang med. Att dylika mörkermän i nutida Sverige äger makt att tala inför våra folkvalda samtidigt som de stänger ute dem med kunskap på området är provocerande mot vårt rättstänkande. Det utgör ett allvarligt hot mot vetenskap, demokrati och humanism. /

Visst är det märkligt då högt utbildade läkare inte har klart för sig vad placebo är och bortförklarar en möjlig läkande effekt från homeopati med att det skulle vara placebo. Konsekvensen av denna bortförklaring skulle då kunna beskrivas som healing. Jag tror inte läkaren förstår denna konsekvens av sin bortförklaring, eller så tror han på healing.

Följde en TV-dokumentärserie om en viltvårdare i Afrika där man fångat in ett lejon med ett sår i tassen som blivit infekterat och gjorde att det knappast kunde gå, än mindre jaga för sin överlevnad. Döm om min förvåning då jag hörde att man använda homeopatisk medicin som en självklarhet för denna sjukvårdande insats. Här kan man knappast prata om placebo och förtroende mellan människa och djur.

Hittade denna artikel på temat: Homeopathy and Wildlife Trauma. Märk väl jag är själv fortsatt ambivalent tills jag ser en vetenskaplig rapport som fastställer orsak och verkan. Det finns också andra övergripande problem med hur man kartlägger och beskriver dessa mediciner. Det sorgliga i detta är att det finns pengar i stiftelser som enligt donatorer avser att gå till sådan forskning och klarläggande men som motståndare som Dan Larhammar i strid med stiftelsers reglemente lägger beslag på. (Stölden av Zetterlingska fonden)

När det i forskarsamhället föreligger ett sådant kriminellt beteende måste man bli skeptisk till dessa forskare. Vad är de så rädda för? Att det skulle visa sig att homeopati fungerar!

Börje Peratt