Karl Anders Lindahl Fejknews 24, be Danny Saucedo om ursäkt

Posted on 13 december, 2017

2


Skärmdump citaträtt

Karl Anders Lindahl Propaganda/Fejknews 24, din förmätna och okunniga artikel visar att du har svåra brister i journalistisk kompetens eller moral sannolikt både ock.

Du far ut mot en av våra mest kända sångare och kräver hans huvud på ett fat. Varför då? För att han sagt något som flera forskare i världen också kommit fram till. [1]

cancer orsakas av svampinfektion.

Vad är det du försvarar? Inte är det yttrandefriheten.

Du ställer dig på den rigida industrimedicinska okunskapens sida och tar parti för läkemedelsindustrins vinstintressen. SE: Cancerfondens förespråkare klarar inte sångarens klartext

Frågan är inte vem Lena Claesson-Welsh eller Agnes Wold är utan frågan är vad de är.

Jag kommer 2018 med dokumentären Justitiemordet som kommer att klargöra vilka som ligger bakom förföljelsen av forskare som redovisar resultat att: ”cancer” är en infektion (av mikrobiologisk växt som svamp) och ingen av genförändringar orsakad ”kräfta” som kryper i kroppen!

En infekterad organism kan man behandla och göra frisk med förhållandevis små medel och kostnader som inte gynnar läkemedelsindustrin. Den förstockade industrimedicinska uppfattningen om cancer innebär att man symptombehandlar sjukdomen och i vissa fall spenderar 100 000-tals kronor som gynnar läkemedelsindustrin. Dessa ofta hårda ”ingrepp” kan pågå under lång tid men har en osäker prognos. Man skär och bestrålar och avlägsnar stycken från kroppen men det är en detaljinriktad behandling som missar helheten. Dock kan man jämställa den med medeltida tortyr.

Den etablerade moderna industrimedicinen har ett grundfel. Man missar helhetssynen och förstår därför inte hur man ska behandla hela organismen. De som styr och finansierar forskningen mer eller mindre förbjuder sådana studier. Cancerfondens stöd till ensidig forskning och dess ”mål” är därför ett slags bedrägeri. Att skänka pengar dit är att stödja ett lurendrejeri.

Karl Anders Lindahl, om du har någon heder i kroppen tar du reda på fakta och sedan utfärdar du en dementi som klargör att du inte visste bättre och ber Danny Saucedo om ursäkt.

Börje Peratt
Medlem i Journalistförbundet
Producent av långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp
1) Referenser: studier av Erik Enby m fl Länk