En ny vaccineringskampanj under uppsegling

Posted on 19 juli, 2013

3


En ny vaccineringskampanj är under uppsegling. När nu Sveriges Radio (Vi saknar immunitet mot nytt fågelvirus), SVT (Hög dödlighet i ny fågelinfluensa) och SVT Text går ut med hot om en ny påstådd ”pandemi”, vill jag erinra om den bristande trovärdigheten i detta och ber SR och SVT inta en nykter hållning.

Påminner också om den allvarliga kritiken som riktats mot SR/SVT för bristande objektivitet i tidigare marknadsföringskampanjer med avsändare läkemedelsindustrin.

Vill fästa uppmärksamheten på Glaxo Smith Klines nyligen avslöjade mutmetoder. Redan 2009 anade vi och  gav uttryck för att korruption låg bakom dylika kampanjer.

Stoppa dårpippiviruset innan det tar fart
Att än en gång släppa loss en liknande hysteri vore förödande. Sveriges Publika Radio och TV har inte råd att än en gång nedlåta sig till detta och ytterliga förstärka misstankarna om en organisation som inte fungerar som den ska. När ska Agenda undersöka sin egen uppdragsgivare?

Bifogar nedanstående för att om möjligt förhindra ett upprepande.

JANUARI 2011
EU kritiserar i årsskiftet 2010/2011 kraftfullt WHO, läkemedelsindustrin och nationella hälsovårdsmyndigheter för de orimligt uppblåsta pandemilarmet.

Omkring 2 900 personer i EU dog till följd av svininfluensautbrottet, vilket kan jämföras med att 40 000 dör i vanlig influensa under en säsong.

Vi var fler som ganska snabbt ifrågasatte orsakerna till larmet och misstänkte att det handlade om cyniska bolagsvinster.

Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet försökte i TT urskulda sig och minimera anklagelsernas betydelse.

”Medlemsstaterna kan ta ganska lätt på uttalanden från ett politiskt utskott. De kan kosta på sig att vara efterkloka.”

Nä Johan Carlsson, kritiken kom snabbt och Smittskyddsinstitutet lyssnade inte. Sannolikt var denna myndighet redan satt under någon slags påtryckning.

Tyskland valde bort massvaccinering men Smittskyddsinstitutet i Sverige kastade miljarder i sjön på ett vaccin som inte var bra, som dödade och som var onödigt. Det vi måste fråga oss är hur Sveriges mest framträdande media så okritiskt har spridit ”pressreleaserna” från läkemedelsindustrins PR apparater.

Sveriges Television har rent av backat upp larmet.

  • ”Doktor Åsa” nedlät sig i SVT till skräckpropaganda i ett som det visade sig reklamprogram för Smittskyddsinstitutet och svininfluensavaccinering.
  • Sveriges Radio lät en okänd statsepidemolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet hålla i ett sommarprogram. Varför då?
  • Varför åsidosätter vår publika TV och radiokoncern elementär kritisk journalistik när det gäller Svininfluensan?

Vår svenska publika radio och TV har mycket att svara för.

  • Vilka planerade och finansierade Dr ÅSA i inledning av TV-serien i augusti 2010?
  • Vem bestämde att Annika Linde skulle bli sommarpratare och med vilka motiv?
  • Varför har propagandan för svininfluensa okritiskt fått denna spridning i ”folkets” kanaler?

Vem läckte?

Vid årsskiftet 2010/2011 dog en sjuåring på ett sjukhus i Skåne. Han hade en komplicerad kronisk sjukdomsbild. Man upptäckte sent att han också antagligen fått svininfluensan. Detta basunerades ut och kunde ligga i linje med en marknadsföringsplan för att få fart på ett nytt larm. Hur kunde det med tanke på sjukhusets etiska regler och tystnadsplikt över huvud taget komma till media så snabbt? Och pojken borde, givet sin situation, vara vaccinerad. Var det rent av vaccinet som dödade? Här borde en undersökning göras.

En polisutredning av både sjukhuset och smittskyddsinstitutet bör också göras.

Hur långt är då de korrumperade beredda att gå?

I Österrike försökte en domare omyndigförklara och tysta whistleblower Jane Burgermeister genom att sätta henne under domstolsbevakning! Läs här.

Jane Burgermiester har skrivit för Nature, The Scientist, the British Medical Journal såväl som för the Guardian, the Observer, American Prospect och European Voice. Hennes påståenden att svininfluensapandemin var skapad för profit har förstärkts genom en rapport som 2009 (investigate WHO and pandemic scandal) publicerades av Council of Europé Parliamentary Assembly.

Flera experter och vetenskapsmän som ställer sig bakom och stöder denna scam har visat sig vara arvoderade av läkemedelsindustrin. (Läs mutade)

Konspirationsteorierna i detta sammanhang har varit många men frågan är om inte verkligheten överträffar dikten. Det råder ingen tvekan om att läkemedelsindustrier som Glaxo Smith Kline använder alla till buds stående medel för att skapa förutsättningar för sina produkter. När Sveriges Radio och Sveriges Television blir deras språkrör framstår det som väldigt otäckt.

Börje Peratt

30 jan 2011
onsdagen den 11:e augusti 2010 Svininfluensa bluffen avslöjad
24 juli 2009 H1N1- svininfluensan: Qui Bono? -Who benefits?