Anders Tegnell fortsätter sitt korrupta försvar för en sjuk medicin

Posted on 10 april, 2014

1


Sveriges Television rapporterar att Tamiflu, läkemedlet mot Svininfluensa, får svår kritik i en oberoende forskningsrapport presenterad i en ansedd engelsk vetenskapsskrift. Att SVT kommer med sådan kritik är ett trendbrott. Det måste skaka i Smittskyddsinstitutets korridorer där den enda som står fast är Anders Tegnell.

Den enda som idag fortfarande anser att Tamiflu bör användas är sannolikt Anders Tegnell.* Och han upprepar som ett mantra att han gjort rätt och skulle göra om det igen. På ett sådant mantra har han gjort karriär. Först inom Socialstyrelsen och nu fortsatt vidare till Smittskyddsinstitutet som chef där. Det finns bara ett uppenbart motiv till hans rigida hävdande och det är att han går andra ärenden än folkhälsan.

Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten anser att beslutet om att massinköpa Tamiflu var rätt och att Sverige borde handla likadant inför en eventuell ny pandemi. (SvD)

Anders Tegnell om du inte är korrumperad av läkemedelsindustrin så är du moraliskt korrupt.
Att din föregångare Annika Linda krattat gången för förfalskning av effekter av vaccineringar och tveksamma läkemedel ursäktar inte fortsatt dödgrävande.

Hur Alliansen kan fortsätta försvara denna unkna politik är också en gåta. Vad har man för påsar ihop med läkemedelsindustrin?

Den största stölden i Europas historia

Peter Gotzshe, kallar Tamiflu-karusellen för ”den största stölden i Europas historia”. Javisst men det är inte bara en ekonomisk svindel av gigantiska mått. Hälsoskadorna, varav en del obotliga borde rendera svåra rättsliga påföljder. Av detta har vi inget sett och kommer sannolikt inte heller att se det.

Anna Bäsén var är din artikel som avslöjar detta i särklass största svek mot svenska folket? Tänk vilket scoop. Men javisst ja Anna Bäsén det är ju inte ditt uppdrag. Och framförallt kan du ju inte vända dig mot dina uppdragsgivare. Ja för vilka annars är det som finansierar dig?

Börje Peratt

* Möjligen är det lojala anhängare till läkemedelsindustrin inom ”Vetenskap och Folkbildning” och Förbundet (anti)humanisterna som kan fortsättas sitt föraktfulla förnekande mot humanism, vetenskap och folkbildning.

Referens

BBC: Tamiflu: Millions wasted on flu drug, claims major report

SVD: Domen Tamiflu i princip värdelöst , Inger Atterstam, 10 april 2014

Hela tiden under dessa turbulenta pandemiår (sedan 2009) har ett litet antal envisa kritiker trots massivt motstånd ifrågasatt underlaget för denna miljardrullning, främst en grupp inom Cochrane-nätverket, med eldsjälen Tom Jefferson i spetsen. Cochrane har högt anseende och stor vetenskaplig tyngd genom sin metod att utvärdera vetenskapliga rapporter.

2009 tog de sig an influensamedel, hittade tio av (läkemedels-)företagen sponsrade rapporter, och tyckte sig kunna påvisa inte alltför imponerande effekt av framförallt av Tamiflu.

Men främst insåg de att ett stort antal testningar av medlet hemlighållts av företaget Roche, och att resultaten aldrig publicerades.

I kölvattnet av svininfluensan inledde därför Cochrane-gruppen tillsammans med den brittiska läkartidningen British Medical Journal, BMJ, en intensiv kampanj för att få Roche och Relenzatillverkaren GlaxoSmithKline att lämna ut samtliga dokument om sina läkemedel.

Denna kampanj är i ljuset av att läkemedelsförtagen under många år anklagats för att regelmässigt mörka ”negativa” resultat helt unik.

Efter flera års kamp föll förtagen till slut till föga och tusentals dokument sändes till Cochrane-gruppen. Och när de nu, efter ett verkligt hästjobb, publicerar sina slutsatser är läsningen föga smickrande för de inblandade företagen, myndigheter och regeringar:

• Bevis för att Tamiflu och Relenza påverkar smittspridning finns inte.

• Bevis för att Tamiflu minskar inläggningen på sjukhus, eller förhindrar svårare komplikationer, finns inte heller.

• Den enda fördelen enligt Cochrane-gruppen är att medlet Kan förkorta influensasymtomen med en halv dag – från sex dagar till fem och en halv.(slut citat)

Med detta sagt återstår mängder av biverkningar varav flera leder till allvarlig kronisk sjukdom.

Posted in: Korruption