Vem eller vad styr DN? – inskickad till DN-Åsikt

Posted on 14 juni, 2016

7


Dagens Nysning4

Dagens Nyheters journalistiska och yrkesetiska förfall när det gäller vetenskap och hälsofrågor, kan uppfattas som en gåta.

Möjligen finns det här ett samband med tidningsägarnas kommersiella intressen. Systertidningen Expressen är också Bonnierägd. Är det en förklaring till hur dessa båda drakar tappat mångfaldsperspektivet blivit en del av en trångsynthet som dessutom ensidigt gett sig på alternativa behandlingsmetoder.

Dagens Nyheter (DN), ägs av Bonnierkoncernen.

DN menar att målsättningen är att förvalta upplysningstraditionen, och att vara:

”Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och riktning samt tillhandahålla värdefulla verktyg.”

Låt oss granska DNs påstående.

I journalistikens yrkesetik slås fast att man ska ”rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst”, det DN kallar mångfald.

Hur avspeglar sig det då man, som på senare år, enbart släppt fram ett perspektiv som ”vetenskapsskribenten” Karin Bojs och inte tillåtit avvikande perspektiv?

Att låta en professor som sysslar med molekylärbiologi oemotsagd dominera i frågor som han inte ens har egen praktisk kunskap om. Dan Larhammar fd ordförande för ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF) har aldrig vårdat någon patient vare sig i sjukvård eller i alternativ vård. Han har ingen som helst egen erfarenhet på områden som antroposofi eller homeopati. Däremot har han uppvisat motstridiga motiv till alternativmedicin genom intressen i Larhammar Consulting som går ut på att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbt och effektivt nå ut på marknaden med sina produkter. Här bryter DN mot journalistetikens kodex om att: ”använda flera oberoende källor, speciellt om ämnet är kontroversiellt.”

Man kan också fråga sig hur det hänger samman med DN´s ägarintressen? ”Bonnier Business Media satsar på läkemedelsbranschen.” I snabb takt har Bonnier startat egna eller börjat samarbete med olika företag inom läkemedelsbranschen som Bonnier Pharma Insight.

Har DN och Expressen blivit verktyg för Bonnierkoncernens kommersiella satsningar på läkemedelsindustri?

  • Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  • Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
  • Journalistens disciplin är verifiering. Dvs kolla att de fakta man har stämmer.
  • Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
  • Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
  • Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
  • Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.

När det gäller vetenskap och hälsa har DN och Expressen fallerat på samtliga dessa punkter. Man har även till viss del dragit med sig Sveriges Radio och främst då programmet ”Kropp och själ” i fallet.

Börje Peratt
Filmare, författare, Human Scientist
– Tidigare journalist, regissör och producent på Sveriges Radio och Sveriges Television.                              
– Aktuell med långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” en film som granskat hur en läkare har förföljts och förtalats i 10 år och med förfalskade bevis blivit av med sin läkarlicens och sedan blivit föremål för förundersökning till åtal. Filmens första visningar i Stockholm och Göteborg har i princip varit utsålda. Trots allmänhetens stora intresse har större delen av press och media inte velat eller vågat ta del av den.

SVAR FRÅN DN:

Åsiktsredaktionen (DN) (asiktsredaktionen@dn.se)
Tack för ditt inlägg. Vi tackar nej till publicering.

Posted in: journalistik