Dan Larhammar lurar Metros läsare

Posted on 25 augusti, 2016

2


Vof lurar Metros läsare

Fem ledande medlemmar i föreningen Vetenskap & Folkbildning (VoF) står bakom en debattartikel mot boken ”Livet med kvantfysiska glasögon” publicerad på en helsida i Metro.

Märk väl vad jag personligen anser om kvant som förklaringsmodell saknar betydelse. Här är det frågan om reaktionen mot bokens författare och bokens innehåll som får ett starkt stänk av inkvisition.

VoFs motiv att angripa boken och dess författare har en bakgrund i att föreningen bildades för att hålla rent från vidskepelse och vetenskaplig hokus pokus. Det är ett vällovligt syfte. Länge hade man också kompetens bland sina medlemmar för att kunna hålla en hög akademisk nivå. Men i takt med att dessa medlemmar flytt organisationen har dess underliggande motiv tagit över och de är idag enligt eget uttalande en kampanjorganisation som vill väcka uppmärksamhet kring de frågor de har på dagordningen.
Den översta rubriken på debattartikeln bär namnet på föreningen tvärs över hela sidan så det inte ska råda någon tvekan om att föreningen ska få uppmärksamhet. Således inte namnet på den bok som man här angriper. Nästa rubrik är Falsk ”kvantfysik” lurar sjuka. Den rubriken bär Dan Larhammars signum så det är ingen högoddsare att gissa att Larhammar (Vofs fd ordförande) ligger bakom texten men behöver demonstrera makt genom att förena sig med andra. Vi har sett det förr och ett annat exempel har jag belyst i debattartikeln ”Larhammars maktdemonstration” (14 dec 2015).

Artikeln i Metro är intressant på flera sätt och det kan vara värdefullt att bena ut den även om innehållet i sig, fyllt av invektiv, inte är särskilt imponerande. Låt oss börja med att Larhammar (med följe) angriper bokens författare för att de inte är kvantfysiker och därför anses deras slutsatser baserade på kvant vara falska. Nåväl hur ligger det då till med kvantkompetensen bland de företrädare för VoF som står bakom kritiken, Karin Noomi Karlsson fil Mag, Dan Katz psykolog, Dan Larhammar, apotekare/forskare i neurologi, Gunilla Burell med Dr och Linda Strand Lundberg, lekman? Nä, ingen av dem är kvantfysiker. Hur ska de då kunna bedöma kompetensen hos bokens författare?

Återigen lyser Larhammars penna igenom när han påstår att ”riktiga kvantfysiker tar sig för pannan”.  Problemet här är att VoF ägnar sig åt någon slags ”ställföreträdande auktoritet”. Eftersom VoF de senaste åren har förlorat medlemmar med akademisk kompetens också på fysikens område försöker man kompensera det med fem namn som trots ovidkommande titlar och i sammanhanget irrelevanta kunskaper ska ge förtroende för artikeln. Jag undrar om läsaren luras av detta?

I artikeln angrips också psykologen och forskaren CG Jung i vad som kan beskrivas som ett stickspår. Möjligen är det Dan Katz bidrag. I det sammanhanget går VoF i praktiken till attack mot transpersonell psykologi som är en etablerad vetenskap som sticker hårt i ögonen på VoF.

Kritiken handlar främst om att bokförfattarna skulle använda kvant för att förklara olika parapsykologiska fenomen som telepati. I samband med det förnekar VoF att dessa fenomen existerar och beskriver det som ”en logisk vurpa”. Och så påstår VoF att detta handlar om pseudovetenskap. I själva verket är det VoF som förfaller till pseudoskepticism. Artikelförfattarna med Larhammar i spetsen har inte vare sig adekvat kunskap eller relevant kompetens om de frågor de uttalar sig. De representerar en skeptikerrörelse vars agerande består i att notoriskt vägra acceptera bevis och att istället hävda sin egen okunskap och sina egna fördomar på ett smalspårigt men framför allt kränkande sätt.

”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap.” Kommunikationsforskare, docent PA Forstorp .

VoF efterfrågar i en slutkläm att massmedia ska ta sitt ansvar och sätta journalister på att gräva i en rutten bransch. VoF har länge kritiserats även av professorer som lämnat föreningen på grund av deras förföljelser och kränkningar av människors fri- och rättigheter.

VoF är en guldgruva för en grävande journalist. Jag har också använt min spade i den ruttna bransch där VoF och Larhammar huserar. Det har mynnat ut i långfilmsdokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp” om Dr Erik Enby som utsatts för ett 10-årigt mediedrev iscensatt av VoF och med Larhammar som drivande kraft. Den filmen har gått för utsålda salonger och visas på olika biografer runt i Sverige. Se visningar här. Se den och gör din egen bedömning av var massmedias journalister bör gräva.

Börje Peratt Fil Mag
Filmare, författare, journalist