Nordiskt motstånd mot EU är starkt

Posted on 7 augusti, 2016

0


EU statistik
Omkring 28 000 EU-medborgare tillfrågades i en undersökning 2016 om EU:s överhöghet. 51 procent av all dessa EU-medborgare ville att fler beslut ska fattas på EU-nivå medan 38 procent inte ville det. Nordiskt motstånd är påfallande starkt kring 63 %. Källa Europaportalen

Norden, Sverige (64 %) Danmark och Finland (62 %) sticker ut som de EU-länder där flest är kritiska till att ge mer makt åt EU. Britterna (56 %) har genom Brexit tagit ställning mot EU:s överhöghet. I Frankrike är siffran bara 27 %.

Majoriteten av invånarna i alla EU-andra länder är således för EU:s överhöghet. Men det finns andra som också är tveksamma till EU som Grekland (55 %), förståeligt med tanke på den ekonomiska krisen. Tjeckien (56 %) också förståeligt med minnen från Sovjetunionen och hur de kväste demokratin under Pragvåren. Österrike (61 %!), förståeligt med tanke på Tyskarnas annektering under andra världskriget.

Medborgare i de länder som ogillar EU:s dominans har med tanke på den tunga majoriteten i övriga EU-länder för EU:s överhöghet inte en chans att stå upp för varken nationella eller globala intressen. Motiven till ett utträde växer om inte radikal förändring sker inom EU och det är i praktiken en illusion.

På motsvarande sätt som Sovjetunionen har EU blivit en administrativ elefant där lagstiftning och beslut inte längre sker av folkvalda är EU med 55 000 överbetalda tjänstemän och 7-8000 lobbyister inte förankrat i demokratiska principer. Således har vi fått en teknokrati på väg mot en teknokratur. Detta kan med tanke på omständigheterna inte förändras. EU kommer mer och mer att styras av internationella beslut drivna av olika industrier.

Vi har också en media och rapporteringsproblematik där exempelvis svenska medier på ett journalistiskt diskutabelt sätt tagit politisk ställning för EU och ofta rapporterat hotbilder inför och efter Brexit. Ett syfte är att skrämma inför risken av ett kommande Swexit.

Londons börs i kraftig uppgång efter Brexit

Londons börs har efter en första nedgång efter Brexit, nu har all time high med 8 %. Istället rapporterar svenska medier om en pytteliten nedgång i huspriserna i London med drygt 1 procent. Oj!

Förutsättningar för ett svenskt utträde ur EU

”Folkrörelsen Nej till EU” har en samlande viljeinriktning, möjligen med en kärna inom Vänstern och rester av Miljöpartiet. SD har sin grund i en tveksam ideologi vilket gör att flertalet EU-motståndare värjer sig men SD har rensat i rabatten och har lyckats samla missnöjda från alla håll främst de som är irriterade på migrationspolitiken.
En möjlighet är ett mittenalternativ som kan ställa sig bakom en humanistisk, hälsobefrämjande politik som utmynnar i en realistisk kraftansamling och ett realistiskt program. Detta kan jämföras med ”Alternativet” i Danmark.
Vid ett utträde kan Sverige också utveckla en djupare samverkan med Storbritannien, Norge och Island och även Danmark som mycket möjligt kan göra Sverige sällskap.

Det finns också flera initiativ till nya partier som skulle kunna samla sig under en gemensam paroll.
Swexit är utan tvekan en möjlighet men för detta krävs också att Sverige återtar sin suveränitet som vi förlorade genom ett historiskt svek i Sveriges riksdag.

Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

Att svenska folkvalda riksdagsledamöter har röstat för att grundlagsfästa Sverige underkuvat av EU går mot grundlagen och demokratiska principer och är ett skott in i vår frihet. Vi får helt enkelt inte fatta egna beslut och genomföra för Sverige och svensk befolkning livsviktiga och avgörande åtgärder.

Ett utträde är en besvikelse för alla som trott att EU är ett fredsbevarande projekt som ska ge oss trygghet och säkerhet. Verkligheten visar något annat.

Börje Peratt