Folkrörelsens och mediernas förlorade fäste

Posted on 16 mars, 2017

2


Jag är tacksam för de socialdemokrater som på 1930- och 1950-talen med visioner och handlingskraft byggde ”Den svenska modellen”.

TEXT: Börje Peratt
Foto: Regeringen Löfven, Wikicommons

Visioner som gav en skola för alla med en filosofi om att lära ut kritisk tänkande för att eleverna ska bilda sig sina uppfattningar grundade på fakta och förnuft. Visioner som gav en vård för alla från vagga till grav. Det gav också ett socialt skyddsnät med möjlighet att få vila från arbete vid sjukdom, 5 veckor semester, barnledighet och pension. Detta grundlades med ett solidariskt skattesystem och gav oss både trygghet och framtid. Inte minst gav det oss rätten till våra liv och en ambition att bygga ett jämställt och rättvist samhälle.

Hur kan samma socialdemokratiska kraft sedan trycka in en djupt orättfärdig, antihumanistisk och ickedemokratisk rörelse i samhällskroppen?

I samband med att några socialdemokratiska politiker med Sven-Ove Hansson i spetsen tog strid mot religion, avfärdade man även andlighet och naturmedicin och bestämde sig för att överge det medmänskliga till förmån för en ateistisk livsåskådning som man ansåg skulle omfatta alla. Därmed lämnade man ”rätten till sitt liv” och den kursändringen innebar att man gav sig rätten att kontrollera och bestraffa ”feltramp”.

Vid uppbyggande av myndigheter befolkade man dem med ”rätt folk” som skulle åtlyda det nya subauktoritära mandatet. Plötsligt infiltrerade nyateister utbildningsinstitutioner, vetenskapen och media (Entrism). Genom förvillarpriser (VoF) lyckade man skrämma journalister och forskare till underkastelse. Man har dolt sig bakom en självbild om att ta ansvar för samhällets mentala hälsa men inget kunde vara mer fel. En förutsättning för sina övergrepp är att man anser sig ha mandat att bestämma ”godkända livsåskådningar”. Jag har redogjort för detta i Fullt möjligt förena tro och vetenskap.

I sina angrepp på ”fel åskådning” tar man motsvarande vida svängar som extremt reaktionära krafter står för. Den så kallade skeptikerrörelsen (Vetenskap & Folkbildning, Förbundet (anti)humanisterna) initierad av Socialdemokrater, har visat sig vara pseudoskeptisk och har hamnat snett vilket forskning, många vittnesmål och artiklar tagit upp. Det är inte utan att man höjer på ögonbrynen då Sveriges Socialdemokratiska justitieminister, Morgan Johansson, öppet deklarerar sitt medlemskap och nästintill skryter om en uppfattning som förnekar trosfrihet.

Denna pseudoskeptiska rörelse är lierade med etablissemanget inom läkemedelsindustri och medievärlden vilket kommer till uttryck i en säregen inskränkthet och rigiditet.

Vi har också fått en mediediktatur där  flera riksmedier såsom DN och särskilt Expressen agerat häxprocess och stängt ute sådan information som stör etablissemanget.

Fenomenet är inget nytt och sker/har skett i flera samhällen. Antingen vi har det från religiösa, politiska eller medieföreträdare så har grova övertramp mot människors frihet ägt rum. Som situationen är idag med mängden av fakta och påhittade rena lögner, får vi svårt att hänga med i vad som är vad.

Men om man nu vill föra fram önskemål om att S ska återfinna en identitet som försvarar ”den lilla människans” rättigheter så gäller det i lika hög grad att medier återfinner sin uppgift att belysa makten och redovisa ”gräsrötternas” kamp för rättvisa. Börja gärna med en artikel om filmprojektet ”Läkaren som vägrade ge upp”, på initiativ av folket, finansierad av folket, och sprids nu av folket i en säregen framgångssaga med oftast fyllda biosalonger. Vilken är först bland riksmedier att ta upp den?
Jovisst är det en risk att skriva om det som engagerar så många eftersom den också kritiserar särskilt Expressen och Public Service. Men varför ska inte dessa medier klara av kritik när man begär att alla andra ska klara det?

Börje Peratt